Home Licitácia Transfer v obrane podľa Jeff Rubensa
Transfer v obrane podľa Jeff Rubensa Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20 August 2009 10:42
Keď partner po otvorení súpera zasiahne, tak často máte listy, z ktorými by bolo možno vhodné hrať iný čiastočný alebo celo herný záväzok ako bola partnerova farba zásahu, avšak licit (vašej) novej farby vám neposkytuje dostatočnú garanciu, že nájdete najvhodnejší záväzok a jeho správnu výšku. Je licit (vašej) novej farby forcing? Ak máte takúto dohodu, čiže áno, tak musíte počítať s tým, že sa vám pravidelne stane, že prekročíte primeranú výšku záväzku. Ak nie (čo je možno o malý kúštik lepšia dohoda, zavedená napríklad do BWS na základe hlasovania expertov, kde sa takáto hláška chápe ako invitujúca), tak s hraničnými listami zase veľmi ľahko vynecháte vykladanú hru.

Čiže ani jedno riešenie nie je dobré. A pritom by sme tak radi ukázali svoju vlastnú farbu, neraz aj so slabým listom, nezavedúc ale pritom partnera ohľadom našej sily a našich možností. Ako na to? Riešením sú transfery, ktoré ponúkol Jeff Rubens v Bridge World Standard v apríli roku 1981. Princíp týchto transferov je nasledovný:

1NT prirodzené, neforsujúce
2 transfer na kára
2 transfer na srdcia
2 cuebid (nahradzuje 2)
2 prirodzené, ale slabé

Ako to funguje?
S listom
5 985 KQJ986 J43

licitujete 2 transferujúc kára a potom pasujete.

S listom
5 Q87 AQJ865 QJ6
licitujete 2 transferujúc kára a potom licitujete 2NT. Ak partner nemá zaujem o hru, napríklad má
AJ7642 K106 732 8
tak zalicituje po 2NT 3kára.

Ak máte akúsi toleranciu pre farbu partnera, napríklad s listom
K8 K94 AJ9854 J6
licitujete 2 transferujúc kára a potom podporu pre piky 2pikmi. Ak má partner
A10742 AJ6 Q10 973
tak povie 3kára, ale so silnými pikmi a károvým fitom
AQJ742 Q7 K62 94
zalicituje dobrú hru v pikoch.


Oveľa viac výhod prináša transfer do srdcovej farby. S listom
2 AQJ943 J87 954
zalicitujete transfer na srdcia a potom pasujte. S listom
2 AQJ943 A87 954
zalicitujete transfer na srdcia a potom invit 3 srdcia. S listom
2 AKQJ43 A87 954
poviete srdcový transfer a potom cuebid 3 s cieľom zistiť trefovú zádrž. S listom
J7 AQJ105 QJ7 A104
transferujete srdcia a potom licitujete 3nt. Partner má možnosť voliť medzi týmto záväzkom a 4 srdcami, pritom nemáme problém ako partnera forsovať, lebo transfer tento problém rieši.

Partner obyčajne prijíma transferovanú farbu (lacná transferovaná farba je väčšinou 6list, drahá minimálne 5list). Ale s listom
KQJ9754 3 KJ7 95
trasfer odmietne a rebiduje 2 piky. Ak sú jeho kára lepšie, napríklad AQ7, tak zalicituje 3 piky. Ak má slušný fit v transferovanej farbe a nie je minimálny, napríklad
AK876J94A7 Q102

tak licituje tzv. super akcept 3 srdcia.

Prejdime teraz od jedného príkladu použitia transferu ku obecnej definícii Rubensovho transferu:
1. Všetky odpovede nižšie ako je cuebid farby otvorenia sú prirodzené
2. Cuebidom (cuebidom chápeme v tomto slede druh forcingu na jedno kolo skúmajúci pritom väčšinou možnosti hry na základe fitu vo farbe zásahu alebo na základe inej primerane silnej karty) je licit o jeden stupeň nižšej farby ako je farba zásahu. Ostatné hlášky sú transfery.
3. Partner otvárajúceho pasuje alebo kontruje farbu zásahu.

Príklady: 2 transfer na trefy
2NT prirodzené, neforsujúce, ale invitujúce
3 transfer na kára
3 cuebid (nahradzuje 2)
3 prirodzené, ale slabšie ako 3

1 prirodzené, forsujúce na jedno kolo
1NT prirodzené
2 transfer na kára
2 cuebid (nahradzuje 2)
2 prirodzené, ale slabé
Rozšírenie:
2 prirodzené, blok
3 splinter, 4list fit, do 9PC, kryje cca 3LT
3 splinter, 4list fit, kryje 3LT

1NT prirodzené, neforsujúce
2 prirodzené, forsujúce na jedno kolo
2 transfer na srdcia
2 cuebid (nahradzuje 2)
2 prirodzené, ale slabé
Rozšírenie:
3 splinter, 4list fit, do 9PC, kryje cca 3LT
3 splinter, ako vyššie
3 splinter, ako vyššie (alternatívne blok)

Z uvedeného vyplýva, že čím bližšie je farba zásahu ku farbe otvorenia, tak tým menej tranferov máme k dispozícii a po zásahu farbou nasledujúcou po farbe otvorenia nie je už žiadna hláška transferom. Prirodzená hláška pod úrovňou zásahu forsuje na jedno kolo. Význam beztromfových hlášok sa nemení. Skok vo farbe je splinter so 4-listou podporou. vo farbe zásahu. Transfer sa uplatňuje len vtedy, keď je otvorenie na prvom stupni a keď druhý súper pasuje alebo licituje negatívnu kontru.

Spracované podľa Competetitive bidding in the 21st century, autor Marshall Miles. O metóde sa píše aj tu:Rubens advances.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť