Home Licitácia Stratégia preventívnej licitácie III.
Stratégia preventívnej licitácie III. Tlačiť E-mail
Štvrtok, 14 Február 2013 09:01
Zopakujme si, že v úvodných textoch na tému stratégie preventívnej licitácie (tu a tu) boli spomenuté nasledovné témy.

Jednoduché taktické odporučenia:
 • Neblokuj, ak je tvoj list vhodný pre alternatívny záväzok
 • Vzdaj sa pochybných akcií s pikovou farbou.
 • Vzdaj sa pochybného bloku na druhom licitačnom mieste.
 • Vzdaj sa bloku s listom majúcim priveľa kontrol v bočných farbách.
 • Vzdaj sa bloku s listom obsahujúcim solídnu farbu.
 • Vyhni sa oneskorenému bloku, s vhodným listom blokuj bez váhania
 • Uprednostni blok pred zásahom v poradí (ak sú splnené podmienky pre blok)
V druhej časti boli diskutované tieto strategické možnosti:
 • Aj malý krok (vo význame potvrdenia farby partnera po jeho bloku) môže mať veľký účinok
 • Miera predĺženia partnerovho bloku
 • Licit hry ako utajený spôsob predĺženia partnerovho bloku
V tejto (záverečnej) časti budem pokračovať v popise podobných doporučení a v rozvíjaní strategických možností preventívnej licitácie.

Už sme si ukázali, že pri preventívnej licitácii je kľúčové časovanie bloku a zároveň odhad výšky bloku. Je preto pozoruhodné, že existujú licitačné "školy", ktoré vychádzajú z reverznej logiky. Nedávno som mal možnosť sledovať jedného nášho hráča s listom obsahujúcim kompletný kárový 7list ako pri licitácii súperov najprv 4 kolá mlčal a keď sa súperi dolicitovali do 4srdcí (aké prekvapenie, že?), tak zalicitoval 5kár, lebo naivná predstava, že súperi budú hrať 3nt a on bude vynášať, sa rozplynula (nepochybne to však raz v vyjde alebo už raz vyšlo, takže sa oplatí takto licitovať ešte 1476 rozdaní). Rovnako je pri preventívnej licitácii dôležité vyhnúť sa jednostranným rozhodnutiam a miesto toho je potrebné hľadať partnerskú kooperáciu pri preventívnej licitácii. K tejto požiadavke smerovali nepriamo skoro všetky doteraz uvedené odporučenia, ale existujú aj exaktnejšie prípady. Spomínaná pasivita so sedemlistom károvým a neskoršie samostatné rozhodnutie licitovať 5 kár je typickým príkladom zbytočného porušenia tejto elementárnej bridžovej zásady. Pozrime sa iné prípady tohto druhu:

Vyhnite sa jednostranným rozhodnutiam v preventívnej licitácii

Povedzme, že partner otvorí licitáciu 1 (4list), súper zasiahne 1 a vy máte nasledovný list:

- Q9642 KJ9642 93

Nelicitujte 5 , ale licitujte 4 sugerujúce obranu 5 proti záväzku 4 a tak nechajte partnera rozhodnúť podľa jeho pikového držania. Partner by mal zalicitovať 5 s listom typu
10743 K3 AQ875 A10

ale zároveň zapasovať 4 s listom typu
AQ82K3 A1085 J104

lebo dáva reálnu nádej na porazenie 4 .Povedzme si pri tejto príležitosti, že v preventívnej licitácii mnoho hráčov používa zvýšenie skokom tesne pod úroveň hry ako ponuku obrany proti celo hernému záväzku súperov a že je to dobrá dohoda. To znamená, že licit 4 licitované po partnerovom licite 1 alebo 2 , hláška 4 po partnerovom licite 1 alebo 2 , hláška 3 po partnerovom licite 1 a hláška 3 po partnerovom licite 1 partnerovi oznamuje, že ide o list vhodný na obranu súperovho potenciálneho celo herného záväzku. Je to jednoduchá a efektívna dohoda, musí však byť používaná opatrne. Ak máte napríklad takýto list:

K743 KJ105 Q875 5

a licit prebieha tak, že súper za vami otvorí 1 , partner zasiahne 1 a súper za ním dá negatívnu kontru, tak nelicitujte 3 , lebo môžete temer z istotou predpokladať, že partner od bráni (samozrejme, za vhodného stavu hier) nasledujúce 4 licitom 4 a vaša najlepšia farba bude mať pri tomto záväzku len malý prínos. Ak ponúkate obranu, tak si premyslite, čo vlastne asi bude partner brániť.

Medzi zbytočné samostatné rozhodnutia tohto druhu patria aj sledy typu
3    kontra     4     5

v ktorých otvárajúci licituje ešte raz, povedzme 5 . Tým na seba berie úlohu svojho partnera, ktorý má o možnostiach ich linky oveľa väčší prehľad a v podstate on je manažérom rozhodujúcim o tom, či 5 (ktoré vôbec nemusia byť splniteľné) treba alebo netreba brániť. Kým spomínané zvýšenia skokom tesne pod úrovňou hry sú ponukou obrany, tak jednoduché zvýšenia bloku alebo zvýšenia na úroveň hry sú síce štatisticky asi väčšinou obranné, ale nemusia byť len toho druhu, môžu v sebe skrývať aj iné taktické úmysly a tak by nemali byť prehodnocované licitom hráča, ktorý sa svojím prvotným preventívnym licitom už dostatočne popísal.

Ak brániť, tak okamžite a zároveň hneď v primeranej výške, žiadne okolkovanie

Občas sa stane, že váš partner zalicitoval svoju kartu takým spôsobom (najčastejšie blokom, ale nemusí to byť pravidlo), že je zrejmé, že máte príležitosť výhodnej obrany proti súperovmu záväzku alebo máte príležitosť súperovi cestu ku jeho záväzku výrazne sťažiť. Vtedy je nutné konať nekompromisne. Pozrime sa nasledujúce rozdanie.


Rozdanie ilustruje neúspech jednej možnej taktiky, ktorá spočíva na predstave, že pasivita v takýchto prípadoch je nástroj, ktorým sa súperom sťaží licit slemu, lebo nebudú mať k dispozícii informáciu o tom, že súperi majú výlučne hodnoty vo farbe, ktorá je krytá šikénom.
Rozhodujúcim je licit Eastu. Prečo Eastu. Nuž preto, lebo preventívna licitácie jeho partnera dostatočne popisuje jeho list a tak East má presnú predstavu o možnostiach nielen ich linky, ale hlavne linky súperov. Skúsme iné možnosti reakcie Eastu ako konšpiračný pas:
 • povedzme, že po kontre povie 3 . South opäť zalicituje 4 a súperi vďaka tomu skoku - čiže vďaka tomu, že majú vyššiu farbu - asi rovnako ako predtým skončia vo veľkom sleme.
 • povedzme, že po kontre povie 4 . South asi opäť povie 4srdcia, ale tentoraz bude už licit jeho partnera opatrnejší, avšak 7 srdcí je stále vylicitovateľných.
 • povedzme, že po kontre povie 5 . Teraz sa už dostávame na viac hypotetickú pôdu. Nie sme si istý, či South povie 5 a nevieme, či jeho partner zalicituje 6 . A povie South potom 7 ? Môže sa stať, ale skôr nie.
 • povedzme, že po kontre povie 6 . Teraz je skoro vylúčené, aby South licitoval 6 . South dá kontru a tým asi licit skončí - obranou za 800 alebo 1100 proti 2210.
Rozdanie neomylne potvrdzuje, že čím je blok vyšší, tým väčšie problémy má súper odovzdať si informácie o svojom liste a teda aj určiť najlepší záväzok. Osud rozdania má East prakticky v rukách, jediným reálnym problémom je výška bloku. Tá by sa mala samozrejme odvíjať od stavu hier a odhadu strát a ziskov spojených s výškou licitovaného záväzku.

Pozrime sa na iný príklad z tejto oblasti:


East sa snažil, 6 bola na jeho pomery hrdinská hláška, ale v skutočnosti málo účelná, čo sám potvrdil hláškou 7 . Priamych 7 by svoj účel však veľmi pravdepodobne splnilo, lebo ani jeden z hráčov nemá reálny dôvod licitovať ďalej a tak by sa hral tento záväzok. Priama investícia do bloku je častejšie úspešnejšia ako postup per partes.

Záverom chcem spomenúť, že je problematické preventívnu licitáciu diskutovať a analyzovať systematicky. Stratégia, ktorá funguje v jednom rozdaní, môže totálne zlyhať v nasledujúcom rozdaní. Stratégia, ktorá funguje proti jednému súperovi, nebude fungovať proti inému súperovi. Zažil som aj to, že ten istý súper reagoval na rovnakú situáciu úplne ináč ako pár dní predtým, pričom všetko záviselo len od jej posúdenia, nedošlo ku nejakej zmene licitačnej metódy. Podstrčil som po nejakom čase niekoľkým hráčom rozdania, ktoré licitovali kedysi a veru sa občas správali ináč ako vtedy. Asi rovnaký osud by stihol aj mňa, keby niekto takto pretestoval moje chápanie týchto situácií. Odporučenia, ktoré som uviedol, sú na prvý pohľad čiastočne protichodné a možno príliš opatrné, čo je zvláštne preto, lebo vyznávam ako hlavné pravidlo, že treba licitovať preventívne pri každej možnosti príležitosti a v čo najvyššej výške. Z uvedeného vyplýva, že preventívna licitácia je najmenej koncepčnou oblasťou licitácie. Avšak pozor - neistoty nie sú jednostranné, netýkajú sa len toho, kto licituje preventívne. Naopak, z logiky problému vyplýva, že hazard proti linky je ešte väčší. Preto je treba tento poznatok neustále uvádzať do praxe. Dobrá preventívna licitácia má potenciál rozhodovať kľúčové a náročné zápasy a v tomto smere sa jej rovná len vysoko stupňová súťažná licitácia.

Jednotlivé stratégie, ktoré som spomenul, sú v podstate len malé krôčiky, ktoré však spolu vytvárajú pomerne účinný nástroj. Stále sú to však len "maličkosti", aj keď účinnejšie ako preventívna licitácia od buka do buka. Kľúčovým prvkom preventívnej licitácie je schopnosť zvoliť v správny čas víťaznú hlásku vo správnej výške. To sa však nedá vecne popísať, to sa človek musí naučiť alebo to v sebe objaviť.
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť