Home Licitácia Stratégia preventívnej licitácie II.
Stratégia preventívnej licitácie II. Tlačiť E-mail
Štvrtok, 14 Február 2013 08:19
Zopakujme si, že v úvodnom texte na tému stratégie preventívnej licitácie boli spomenuté nasledovné doporučenia:
  • Neblokuj, ak je tvoj list vhodný pre alternatívny záväzok
  • Vzdaj sa pochybných akcií s pikovou farbou.
  • Vzdaj sa pochybného bloku na druhom licitačnom mieste.
  • Vzdaj sa bloku s listom majúcim priveľa kontrôl v bočných farbách.
  • Vzdaj sa bloku s listom obsahujúcim solídnu farbu.
Teraz sa budem venovať ďalším taktickým princípom preventívnej licitácie.

Vyhni se oneskorenému bloku, s vhodným listom blokuj bez váhania

Spingold

Stôl č.1
Stôl č.2
Trochu extrémny blok 3 na stole č.1 uvrhol súperov do defenzívy. West mohol licitovat 3NT alebo 4 trefy, ale napokon by skončil asi v rovnakom zaväzku ako po špekulatívnej kontre. Na druhom stole úvodný pas poskytol súperom dostatok priestoru, aby sa zorientovali a tak rozdanie nemohlo byť vyhrané.

Pozícia a licit hráča na stole č.2 si zaslúži väčšiu pozornosť. Aj keď doporučujem blokovať bez váhania, tak nepochybne existujú listy, ktorých sa to netýka a je lepšie sa bloku najprv (v prvom licitačnom kole) vyhnúť a licitovať preventívne až v druhom licitačnom kole. Kedy? Je vhodné sa vyhnúť blokom s listami, ktoré spĺňajú najmenej dva z nasledovných podmienok a hráč si musí byť vedomý istého rizika preventívnej licitácie, ak spĺňa jeden bod z týchto podmienok:
  • list je vhodný pre alternatívny záväzok
  • list má atypicky veľa kontrôl
  • kvalita farby je otvorením zle popísaná
  • pozícia u stola je v rozpore so zvolenou stratégiou preventívnej licitácie
  • súperi už majú o situácii u stolíka dostatočný prehľad
V takomto prípade je lepšie licitovať preventívne až v druhom licitačnom kole, prípadne nelicitovať preventívne vôbec - tak tomu bolo aj v tomto rozdaní, lebo súperi už mali vďaka prvému licitačnému kolu dostatočný prehľad. Ale povedzme, ak máte niečo ako

- J987642 A1098 Qx

a rozhodnete sa pasovať na prvom mieste vzhľadom na to, že máte kontrolu prvého kola v dvoch farbách, schopnosť hrať aj záväzok v kárach, dobrý trefový doplnok pre prípadne 3NT a deravú srdcovú farbu - proste kopu argumentov proti úvodnej preventívnej hláške, tak preventívnym licitom v druhom kole dáte partnerovi na vedomie, že váš list má isté atypické atribúty a dobrý partner výrazne zpozornie, respektíve mal by spozornieť, nakoľko odklad bloku a atypické atribúty sú spojené nádoby.
 

Blokuj bez váhania, vyhni sa zásahu v poradí

Rozdanie z BBO

Stôl č.1
Stôl č.2
Na prvom stole West zasiahol agresívnymi 4 a jeho partner riadne pritvrdil muziku zvýšenim na 5, po ktorých sa zahájiteľ ocitol v ťažkej situácii. Licitovaných 5 napokon raz padol. Na druhom stole S nemal žiadne problémy. Po zbabelej hláške Westu 2, ktorá súperom miesto zobrania licitačného priestoru, potenciálny licitačný priestor (v podobe cuebidov a dodatočných forsingov) ponúka, licitoval spokojne 4. Licit hráčov na pozíciach Westu je obrazom dvoch rôznych prístupov ku bridžu. Na stole číslo jedna vidíme bojový, súťažný a teda aj väčšinou víťazný bridž, kým na druhom stole bojazlivý, apatický a teda aj väčšinou výrazne prehrávajúci bridž. Ak máte teda na výber medzi zásahom v poradí a blokom, tak radšej voľte blok.

Aj malý krok môže mať veľký účinok

Posledné rozdanie a v ňom licit Eastu na stole č.1 nie je náhodným úspechom. Môže sa to stať čudné, ale veľa expertov uznáva, že takéto malé priloženie pod kotol často vedie ku zázračným výsledkom. Pozrime sa teraz na nasledujúce rozdanie, v ktorom po

 

mal hráč na S nasledujúci list

K103 Q1096 1075 A42


Otázka, čo má S zalicitovať, je možno v danom zápase rozhodujúca. S pravdepodobne porazí 4srdcia, ale zároveň asi bude bezmocný proti 4pikom. Celé rozdanie môže vyzerať nasledujúco:

Pasívny pass je zlý licit

Ako prvú možnosť S pasuje. To je odraz presvedčenia, že súperi nenájdu pravdepodobný osemlistý pikový fit a nezalicitujú hru. Iste, môže sa to stať a aj sa to občas stáva, ale štatisticky platí, že súperi fit nájdu a tak S musí v druhom kole zvažovať, či je lepšie odbránit hru 5 alebo sa spoliehať na zázrak v podobe nesplneného záväzku súperov. Tak či onak, takýto prístup je prehrávajúca taktika.

Príliš aktívny blok je rovnako zlý licit

Ako druhú možnosť si zoberme okamžitú obranu pomocou 5 trefov. Teraz je zrejmé, že súperi vyšsie nepôjdu a uspokoja sa zo zápisom cca plus 300/500, čo je síce iste úspech oproti 620, ale stále je to zlé, lebo z preventívneho otvorenia sme vlastne nič nezískali. Unáhlenému alebo predčasnému zvýšeniu tohto druhu sa ešte budem venovať.

Nechajme súperom šancu urobiť chybu
V skutočnosti je najlepšou hláškou jednoduché zvýšenie farby na štvrtý stupeň. Takéto zvýšenie ponecháva S otvorené všetky možnosti a West stavia pred naozaj neľahkú úlohu.

Miera predĺženia partnerovho bloku

Diskusia o tom, do akej výške zvýšiť partnerov blok, je obtiažna. Predovšetkým však musí zahrňovat dostatočné krytie proti prípadnej penalizácii. Ak takéto krytie neexistuje, tak je východiskom prosté predĺženie partnerovho bloku.

Vanderbilt

Stôl č.1
Stôl č.2

Na stole 1 prílišná pasivita dovolila linke EW nájsť pohodlne zhodu v trefoch a následne vylicitovať slem. Na stole č.2 jemné zvýšenie kár vytvorilo situáciu, v ktorej West nemal chuť ponúkať svoju mizernú farbu a biedne hodnoty, takže napokon si linka zapísala len 500 za 3 pády na károvom záväzku.

US trials

Bez na pohľad málo efektívnej, ale v skutočnosti pre súpera nepríjemnej hlášky 4 by S zalicitoval forsujúce 4 a N popisné 4kára. Takto sa uspokojil so 4. Na druhom stole East neotvoril 3kára, East síce licitoval svoje kára v druhom kole, ale už bolo neskoro, NS vylicitovali 7NT. Blokuj bez váhania, vyhni sa oneskorenému bloku...

Licit hry ako utajený spôsob predĺženia partnerovho bloku

Ide o viacmenej známy manéver, keď sa licitačná neistota súperov majúcich bodovú prevahu využije pre blufové zalicitovanie hry a tým sa ukrojí z využiteľného licitačného priestoru, čo súperov následne pripraví o celoherný záväzok.Toto je najznámejší variant tejto excelentnej zbrane. N ujde na bezpečné 4trefy, ak bude okontrovaný. Ak kontra nepríde, tak padne za +-150.Toto využitie je zriedkavejšie, ale opäť ide v podstate o rovnaký blufový princíp, akurát sa licituje hra v drahej farbe a prípadný zaväzok súpera musí byť hraný až na piatom stupni, čo ako vidieť je pri bežnom rozdelení kariet problematické. A 4srdcia boli dokonca splnené plus jedna, keď po pikovom výnose zahral HH malý tref a East po dlhšom uvažovaní pokračoval srdcom.

Na záver tejto časti spomeniem menej známy variant tohto blufu, ktorý je vhodný pre prívržencov slabého alebo mini nt. Obe otvorenia môžeme chápať aj ako v podstate preventívne a majú za cieľ ako ukradnúť súperom záväzok, tak aj licitačný priestor. Partner zahájiteľa pritom často licituje preventívne 3 / napríklad s dĺžkou v lacnej farbe. To je fajn, ale lepšie (ale aj riskantnejšie) je za výhodného stavu licitovať útočné 3NT, lebo tu ide len o to, že listy hráčov z prvého príkladu sú vlastne zamenené: takže by sme mali dospiet ku rovnakému taktickému postupu.


Príklady, ktoré boli uvedené v tomto texte, prevažne upozorňujú na skutočnosť, že po preventívnej licitácii je primeraná reakcia partnera takéhoto hráča neraz dôležitejšia ako samotná prvotná preventívna licitácia. Pokúsil som sa naznačiť niektoré možnosti v tomto smere. Tomu, ako zvoliť spomenutú primeranú reakciu, sa budem venovať aj v nasledujúcej časti.
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť