Home Filipovo okienko Nové pohľady na súťažnú dražbu III
Nové pohľady na súťažnú dražbu III Tlačiť E-mail
Pondelok, 06 Február 2006 00:00

Postupne začíname vidieť, že v súťažnej dražbe je nanajvýš dôležité čo najrýchlejšie nájsť tromfovú zhodu. Kto ju nájde skôr, má výhodu. Žiarivý príklad je rozdanie 2 z “Nové pohľady … I”, kde linka EW našla rýchlo zhodu 4-4 v pikoch, kým súperi s 24 bodmi sa ešte len hľadali – a ani nenašli optimálne riešenie (mimochodom po otvorení 1BT, ktorý je zvlášť citlivý na zásahy). Ak po prirodzenom otvorení súpera vo farbe zasiahneme novou farbou, iba vyrovnávame ponuku – súperi ponúkli jednu farbu, a my tiež jednu. Stále sme ale o tempo vzadu. Ak máme dvojfarebný list a jednou hláškou ukážeme dve farby, máme prevahu v ponuke. Ešte sme nenašli zhodu, ale partner má viac možností na výber než druhý súper. Ak s dvojfarebným listom oznamujeme len jednu z farieb, sami svoj náskok eliminujeme. Pozrime sa na toto rozdanie:

 

 

 

 

May 28, 2004
Tallin
Baltic Championship 2004
Round-Robin 6/44
Heimdal vs. Vytas

1.
S A 2
H 8 5 4 2
D A 8 5 2
C J 7 3
S J 9 4
H A Q
D J 10 3
C 10 9 5 4 2
[W - E] S Q 10 7
H K J 9 7 6 3
D Q
C K 8 6
N-S Vul S K 8 6 5 3
H 10
D K 9 7 6 4
C A Q

 


Golebiows
West
Pass
Dbl
All Pass

Barseth
North
Pass
1 NT

Zmudzinski
East
1 H
Pass

Singsaas
South
1 S
2 S

2 S by South

Trick
1. W
Lead
H A
2nd 3rd 4th
Made 2 — NS +110

Východ skúsil na 3. mieste slabé otvorenie. Juh mal po 1BT partnera ešte stále možnosť oznámiť druhú farbu. To bolo v open. V closed šla dražba takto:

1.
S A 2
H 8 5 4 2
D A 8 5 2
C J 7 3
S J 9 4
H A Q
D J 10 3
C 10 9 5 4 2
[W - E] S Q 10 7
H K J 9 7 6 3
D Q
C K 8 6
N-S Vul S K 8 6 5 3
H 10
D K 9 7 6 4
C A Q

 


Lund
West
Pass
1 NT
Pass
3 H

Pedak
North
Pass
Pass
2 S
All Pass

Fruland
East
1 H
2 H
Pass

Krzeminski
South
1 S
Pass
Pass

3 H by East

Trick
1. S
Lead
S 6
2nd 3rd 4th
Down 3 — NS +150 — Vytas +1

Ani hrdinský reopen Severu na dubl nepomohol k nájdeniu károvej zhody. A stačilo by, ak by Juh zasiahol tak, že jednou hláškou by oznámil obe farby, Sever by uzhodnil nejako pozitívnejšie kára a cesta na 5D by bola otvorená. Nech je toto rozdanie odstrašujúcim príkladom 1. Ak budete dražiť len jednu z vašich farieb, môže sa vám stať, že namiesto pohodlných 5D sa budete celý čas motať okolo 2S.

Aj otvárajúci by mal niekedy zadražiť druhú farbu:

 

May 28, 2004
Tallin
Baltic Championship 2004
Round-Robin 3/19
Pärnu vs. Ben

2.
S J 10 9 8 5 4
H Q 7 6
D
C J 9 5 4
S K 6 3
H J 9 5 3
D K 7 2
C A 8 6
[W - E] S A 7 2
H 8
D Q 10 6 4
C K Q 10 7 3
E-W Vul S Q
H A K 10 4 2
D A J 9 8 5 3
C 2

 


Kobin
West

Pass
5 C
Dbl

Maripuu
North

3 H¹
Dbl
All Pass

Haller
East

4 C
Pass

Koivupuu
South
1 H
4 H
5 H
1. Preventívne

5 H x by South

Trick
1. W
Lead
C A
2nd 3rd 4th
Down 2 — EW +300

Juh mal dražiť v druhom kole 4D a nie 4H. Po oznámení druhej farby by Sever vedel, že partner má seriózny list a s dĺžkami v čiernych farbách by tak, ako v rozdaní, kontroval. Juh by sa potom mohol na tú kontru spoľahnúť. V reále však Juh partnerovej kontre neuveril (čo keby mal kárové napojenie?) a padol do pasce, ktorú si sám neohlásením dvojfarebného listu vybudoval.

Dobre, tak ako zasahujeme dvojfarebne?

Jednoduchým skokom vo farbe, ktorý ukazuje farbu v ktorej sme skočili + nasledujúcu farbu. (Je to možno najväčší prínos kedysi slávneho talianskeho Blue Teamu do licitačnej teórie.) Dĺžka farieb: aspoň 5-5 (no, v určitých prípadoch 5-4). Cue-bid ukazuje nesusedné farby. Dvojfarebné skoky na 2BT, vo 4. farbe a pod. umožňujú súperom bez tromfovej zhody konsolidačnú hlášku: je to kontra s významom „poďme ich kontrovať“. Kontra na prirodzený dvojfarebný skok musí byť viac-menej negatívna. Inak by to mali súperi ťažké napríklad v slede 1D-2H s: SAxxx, HJx, DQxx, CKJxx.

V tomto rozdaní Východ tiež oznámil len jednu farbu:

 

2000
Bermuda Bowl
Finále 10/13
Brazília vs. USA 1

3.
S J 8
H Q J 9 7 5 4 3
D K 5
C A 7
S A Q 10 7
H K
D A J 9 6 3 2
C Q 5
[W - E] S K 6 5 4 2
H A 6
D 4
C K 10 9 8 6
Both Vul S 9 3
H 10 8 2
D Q 10 8 7
C J 4 3 2

 


Hamman
West

4 S

Chagas
North
1 H
All Pass

Meckstroth
East
1 S

Branco
South
Pass

4 S by East
Made 6 — EW +680 — Brazília +13

Rozdanie sa hralo už za rozhodnutého stavu a zrejme uvoľnenej atmosféry, kde už hrali aj kombinované dvojice. Zaiste môžete argumentovať, že Západ by mohol po partnerovom zásahu dražiť aj silnejšie. Ničmenej ak Východ zasiahne 2S (4+ S, 5+ C, 5-7 stratových zdvihov), Západ dopočíta krytie najmenej 4. zdvihov a začne automaticky vetriť slem. Na otázku 2BT (3+ v pikoch) Východ odpovie na 4. stupni, čím ukáže 5+ v pikoch a maximum, t.j. 5-6 stratových zdvihov (4D, čo ohlasuje singl). Západ teraz doplňuje ešte 5-ty stratový zdvih v srdciach a Blackwood napríklad na 5 es vyjasní výšku konečného záväzku. Všetko na rozdiel od aktuálnej dražby ide ľahko a automaticky. (Odpovede na 2BT: 3C=min 5+4, 3S=min 5+5+, 3 v druhej lacnej=max, ale 5-4, 3 v druhej drahej=min, ale 6+4+, 3BT=max, zádrž, 5+4, atď.)

V nasledujúcich dvoch príkladoch zasahujúci do dražby svoje 2 farby ohlásili:

 

June 27, 2004
Norway Championship 2004
Round-Robin 9/3
Skallelv_og_andre_2 vs. Macbeth 11

4.
S K J 10 7 3
H A 9 7 4 3
D 5 4
C 7
S 8 4
H Q J 8
D K Q 10 8 2
C A J 2
[W - E] S A Q 6 2
H 2
D A 9 7 6
C 10 6 5 3
E-W Vul S 9 5
H K 10 6 5
D J 3
C K Q 9 8 4

 


Kristoffe
West

1 D
Pass
Pass

Johansen
North

2 D
3 H
Pass

Tislevoll
East

Dbl
4 D
Dbl

Fla
South
Pass
2 H
4 H
All Pass

4 H x by South
Down 3 — EW +500 — Skallelv og andre 2 -8

Určitou výhodou dvojfarebného skoku v inej farbe je, že skok je nelimitovaný a partnerovu hlášku je možné s rezervami ešte zvýšiť. V súčasnosti je napríklad dosť populárny tento systém zásahov na otvorenie 1C: 2D je 5+5+ v drahých, 2H/2S je slabé jednofarebné, a 2C sú 5+ kára a 5+ v niektorej drahej. Naozajstné bohatstvo skokov. V tomto rozdaní by mal Východ podľa nášho systému reakcií na 2D zadražiť 2H (aspoň invit v kárach). Kontra je strata času, pretože Východ vie, že N-S majú srdcovú zhodu. Po 2H Juhu sa dražba hráčom N-S vymkla z rúk a obaja prelicitovali. Na vine je práve nelimitovanosť zásahu 2D, ktorá žiaľ často zvádza k tomu, že hráči si nedohodnú vôbec žiadne limity a postupy. (Nemusíte mi písať, že E-W majú náhodnú hru 5D.) Naše dvojfarebné skoky sú prirodzené, v nižšej farbe, a teda je nutné limity dohodnúť. Odporúča sa 5-7 stratových (AKQ) zdvihov, pri skokoch na 3. stupeň 4-6 (no, v 1. hre proti 2. dajme tomu až 7). Partner invituje keď doplňuje 3 zdvihy, so 4-mi a viac doplnkami môže skúsiť sondovať slem. Prípad, v ktorom máte na skok na 2. stupeň 4 a menej stratových zdvihov rieši skok na 2BT (susedné farby, zatiaľ je známa len jedna). Cue-bid je nelimitovaný 0-7 stratových zdvihov.

V rozdaní má Sever 7 stratových zdvihov (3 v lacných a po 2 v drahých farbách). Partner neinvitoval, a ak Sever zalicituje ešte 3H, ide do strateného boja.

 

2003
Bermuda Bowl 2003
Štvrťfinále 1/7
USA1 vs. Taipei

5.
S A 10 4 3
H Q 8
D A J 6
C K 9 7 4
S 8 2
H A 7 6 4
D 4 3
C J 10 5 3 2
[W - E] S K Q J 9 5
H K J 10 5 3
D 10 7 2
C
Both Vul S 7 6
H 9 2
D K Q 9 8 5
C A Q 8 6

 


Wu
West

Pass
3 H
All Pass

Nickell
North

1 C
Pass

Huang
East

2 C
Pass

Freeman
South
Pass
2 H
4 C

4 C by North
Down 2 — EW +200

E-W majú spolu len 15 bodov, jednako sa zisk 200 bodov zdá málo, keď majú na linke nezadržateľné 4H. Ako na to? Východ má 6 stratových zdvihov (1 v pikoch, 2 v srdciach, 3 v kárach, takže jeho sila je O.K. Juh zadražil 2H. Nemám k dispozícii vysvetlenie tejto hlášky, ale je pravdepodobné, že je to invit v trefoch; z tohto predpokladu budeme vychádzať. Koľko stratových zdvihov doplňuje Západ? Počítajte so mnou: najprv sa zamyslíme nad dubl pikom. Východ môže mať 0,1,2, alebo 3 pikové figúry. So 4-listou srdcovou podporou určite prebijete, čo bude treba. Ak má Východ 0 figúr, dubl doplňuje 1 zdvih. Ak má Východ SA, doplňuje dubl 1 zdvih. K SK doplňuje 1/2 zdvihu (kráľ sedi-nesedí). K SQ doplňuje 0. K SAK 1 zdvih, k SAQ 1/2, ku SKQ 0, a ku SAKQ tiež 0. Spolu 4 zdvihy na 8 prípadov, takže priemerne 1/2. Treba ďalej uvážiť, že nie všetky prípady sú rovnako pravdepodobné (0/3 figúry menej pravdepodobné než 1/2 figúry), a že dobrí súperi môžu od štartu vynášať tromfy. Alebo nás môžu prešnapovať, ak sú tromfy 3-1 a piky 4-2 na nesprávnej strane. A piky bývajú delené aj 5-1. Náš potenciál naopak zvyšuje ak má partner SJ, tlstú farbu, alebo 6-list, tromfy sú delené 2-2 alebo piky 3-3. Toto všetko je prakticky nemožné vyčísliť. Zdá sa rozumný predpoklad, že plusy a mínusy sa približne vyrovnajú. Takže dubl so 4-listou podporou v druhej partnerovej farbe štatisticky vzaté doplňuje prekvapujúceho 1/2 zdvihu.

Čo štvrté HA10? Ak nemá partner figúru, tak doplňuje 1.4 (srdcia delené 2-2 = 40%), ale ak má HJ9, tak to narastá až na 1.76 (KQ za esom = 24%). Za vami je otvárajúci, takže uňho asi budete predpokladať aspoň jednu figúru; pravdepodobne zahráte v prvom zdvihu eso, čo vylepší bilanciu, ak sú srdcia 2-2. Doplnok súborne odhadnem na 1.6. Ak má partner HK, doplňujeme 1.4 až 1.75, ak HQ, tak 1 až 1.5, v oboch prípadoch podľa toho, akú má partner tlstú farbu. Ak má partner HKQ, doplňujeme 1 zdvih. Spolu priemerne cca 5.4 na 4 prípady, takže 1.35 na jeden prípad. Opäť musíme počítať s tým, že nie všetky prípady sú rovnako pravdepodobné. Máme minimálne 9 srdcí na linke, takže pravdepodobnosť, že partner nemá HKQ, sa blíži povážlivo k nule. Pre praktické výpočty redukujeme na 1.25. A kárový dubl – ak súperi invitujú v trefoch, má tam partner šikén, takže má asi kárový 3-list, a potom je kárový dubl hodný skoro 1 celý zdvih (Ak má partner dubl káro, tak má niekde 6-list, ktorý zosilňuje pozíciu v jeho farbách). Keď to celé zosumarizujeme, tak 1/2 za pikový dubl, 1.25 v srdciach, a necelý 1 v kárach je spolu 2.5 až 2.75. Západ má INVITOVAŤ hru. Ak má partner 6 stratových zdvihov, invit prijme. Nebude to vyložená hra, ale bude to hra, ktorá bude mať pri troche šťastia dobré šance.

V praxi samozrejme nebudeme takto zložito počítať doplnky. Stačí, ak máme na pamäti, že dubl so 4-listou podporou v partnerových farbách znamená štatisticky 1/2 zdvihu a eso ako doplnok aspoň 1.25. Dobre, keď invitovať, tak ako?

S aspoň 3-listou podporou vo vyššej partnerovej farbe je invit 2BT, bez nej je invitom cue-bid a uzhodňuje nižšiu partnerovu farbu. Tento sled a ďalšie sú podľa výborného obranného systému Overcall Structure (autori J. Fout a J.Twineham,a ktorého zdatní propagátori sú Jeff Goldsmith a Roberto Scaramuzzi). V Overcall Structure sa ako dvojfarebné listy dražia aj rozlohy 5-4, ak je možné sa zastaviť na druhom stupni (ak je 4-list, tak v drahšej z oboch farieb). Takže odpadá celkom častý problém, keď súper otvoril napríklad 1D a vy máte zaujímavý list s C 5-listom a S 4-listom a krátkosťou v srdciach, keď vám po zásahu 2C ľahko môže uniknúť zhoda v pikoch.}

Čo v rozdaní 4? Juh doplňuje 1/2 zdvihu v pikoch, 1 v srdciach. Pokiaľ ide o trefy, záleží na tom, či má partner dubl alebo nie. Takže doplňuje povedzme 1/2 zdvihu alebo menej. Juh správne neinvituje a jeho 3H partner dorazí na hru len s ozajstným maximom. Všimnime si, že v rozdaní 4 má partner hráča s dvojfarebným zásahom 9 bodov a doplňuje necelé 2 zdvihy, kým v rozdaní 5 má len 5 bodov, ale zato doplňuje najmenej o 1/2 zdvihu viac. Paradoxné a pekné. Na tom dobre vidno, že rozhoduje predovšetkým koľko má kto zdvihov, a až potom koľko má kto bodov.

Teraz už môžeme rozobrať druhý z charakteristických príkladov na začiatku Nových pohľadov ... II a to kvalifikovane. Pre pohodlie opakujeme:

 

2000
Bermuda Bowl 2000
Round Robin 3/4 Open
Taliansko vs. Nórsko

6.
S
H A Q 10 8 5 3
D K Q 10 8 6
C 7 2
S Q J 9 4 2
H 4
D 7 5
C A K Q 6 3
[W - E] S 10 7 5
H K J 7 2
D A 9 4 3
C 8 5
Both Vul S A K 8 6 3
H 9 6
D J 2
C J 10 9 4

 


Duboin
West
1 S
4 S
Dbl

Helness
North
2 H
5 D
All Pass

Bocchi
East
2 S
Dbl

Furunes
South
Pass
5 H

5 H x by North

Trick
1. E
Lead
S 5
2nd 3rd 4th
Down 2 — EW +500


Brogeland
West
1 S
Pass
Pass

De Falco
North
2 NT
3 H
Pass

Saelesminde
East
Dbl
Dbl

Ferraro
South
Pass
Pass

3 H x by North

Trick
1. E
Lead
S 5
2nd 3rd 4th
Made 4 — NS +930 — Taliansko +16

V open má N ponúknuť obe farby, najlepšie hláškou 3D. Ako sme už viackrát videli, hráči, ktorí zatajili druhú farbu, majú tendenciu prelicitovať („ešte som nedolicitoval kartu“). N i tu pretiahol strunu a zadražil 5D. Ak po hypotetických 3D dražba tak ako v rozdaní skončí na 4S, môže N s kľudom prenechať rozhodovanie na partnera. V closed 2BT zrejme znamenali dva 5-listy (nemám informáciu, ktoré by to mali byť). 2BT však umožňujú konsolidačnú hlášku kontra. Po kontre W prepásol svoju šancu: kontra vytvorila forsujúcu pozíciu a okamžitá dražba znamená minimálny a rozlohový list, takže správne sú 3C miesto pasu. Dražba by potom skončila na 3S, ktoré by sa splnili (okrem výnosu malým károm) a Nóri by predišli debaklu. Obecne ani nie je dobre kontrovať alebo prijímať kontru partnera s listom, ktorý má body väčšinou sústredené do jednej farby – ak tam súper má singl, naša sila rýchlo skončí. A v tomto rozdaní navyše partner určite vynesie pik a W potrebuje naopak trefový výnos.

Dvojfarebné skoky môžeme používať aj po zvýšení farby otvorenia na druhý stupeň, a takisto po otvoreniach na 2. stupni, alebo aj na 3 stupni:

 

2005
PABF 2005
Round Robin 13/16 Open
Filipíny vs. Singapore

7.
S A J 10 8
H J 7 4
D J 10
C 10 8 6 4
S K 4
H A K Q 6 5 3
D 6 4
C 9 7 2
[W - E] S 5 3
H 10 9 8 2
D A Q 7 5 3 2
C 5
E-W Vul S Q 9 7 6 2
H
D K 9 8
C A K Q J 3

 


Liao
West
1 H
3 H

Quiogue
North
Pass
Pass

Heng
East
2 H
4 H

Alejandro
South
Dbl
All Pass

4 H by West

Trick
1. N
Lead
D J
2nd 3rd 4th
Down 1 — NS +100 — Singapore +8

No, kontra Juhu sa nevydarila. Sever nemal po preventívnom zvýšení na 3H jednoduchú pozíciu, pretože kontra obsahuje veľa variácií a v normálnych slabších variantoch partner nemusí mať vždy pikový 4-list. Keby mal Juh k dispozícii dvojfarebný skok na 3S, bolo by dobre. Ak by si Juh pripočítal 1 stratový zdvih za zrejme slabú pikovú farbu, bol by aj tak v limite 4-6. Sever by s doplnením aspoň 1 1/2 zdvihu automaticky dorazil na hru.

 

2004
Majstrovstvo Nórska 2004
Round Robin 12/28 Open
Bajas vs. Macbeth

8.
S A 9 6 5 4
H 10 9
D A K Q 6 4
C A
S
H 8 5 4 3
D 10 5
C K J 10 9 8 7 2
[W - E] S 10 7 3
H J 7 6
D 9 7 3
C Q 6 4 3
N-S Vul S K Q J 8 2
H A K Q 2
D J 8 2
C 5

 


Kristoffe
West
3 C
5 C
All Pass

Våge
North
Dbl
6 C

Tislevoll
East
3 NT
Pass

Noreng
South
4 C
6 S

6 S by North
Made 7 — NS +1460

Skúsime poradiť, ako na veľký slem: Sever zadraží 4C. Predpokladajme, že Východ zadraží 5C. Juh doplňuje 4 zdvihy, ak má partner v bočných farbách normálnu rozlohu 2-1, alebo aj 2-0 (dubl v srdciach). Doplňuje 3 zdvihy, ak má partner v bočných farbách 1-1, prípadne 0-2. Partner má maximálne 5 stratových zdvihov. S určitým rizikom Juh zadraží 6C. Sever tým vie, že Juh doplňuje 4 zdvihy (N má normálne delenie 2-1 v bočných farbách) a zadraží 7C do výberu, alebo 7D s farbou vedenou AKQ.

Otvorenie 1BT je obzvlášť citlivé na zásahy – otvárajúci ešte neponúkol žiadnu farbu, a dvojfarebný zásah linku otvárajúceho úplne prevalcuje v ponuke. Fakticky sa zasahuje často skoro s úplnou mizériou. Uvidíme to na niekoľkých ďalších rozdaniach:

 

2000
Bermuda Bowl 2000
Finále 10/1 Open
Brazília vs. USA I

9.
S 10 6
H K J 2
D Q 7 2
C K J 10 9 6
S J 3 2
H Q 10 8
D A K 10 9 8 6
C 3
[W - E] S A Q
H A 7
D J 5 4 3
C A 8 7 5 4
None Vul S K 9 8 7 5 4
H 9 6 5 4 3
D
C Q 2

 


Hamman
West

2 NT

Chagas
North
Pass
Pass

Meckstroth
East
1 NT
3 NT

Branco
South
2 C¹
All Pass
1. Obe drahé

3 NT by East

Trick
1. S
Lead
S 7
2nd 3rd 4th
Made 3 — EW +400 — USA I +7

Chagas zrejme dobre poznal silu partnerových zásahov a po 2BT neoznámil srdcovú podporu. 3H by mohli buď pomôcť nájsť lepší výnos alebo aspoň obranu (Sever doplňuje 1+ zdvihov v srdciach, ďalší + za pikový dubl, a cca 1/2 v trefoch, spolu asi 2 zdvihy). Po srdcovom výnose Sever porazí záväzok, keď pri prvej príležitosti otvorí trefy. (Áno, aj okamžitý trefový výnos porazí 3BT.) Ani na druhom stole otvárajúca linka po zásahu nenašla 100% záväzok 5D, navyše v obrane stratila zdvih:

 


Campos
West

2 H
3 D
Dbl

Nickell
North
Pass
Dbl
3 H
All Pass

Villas-Boas
East
1 NT
3 C
3 NT

Freeman
South
2 D
Pass
4 H

4 H by North

Trick
1. E
Lead
D 3
2nd 3rd 4th
Down 1 — EW +100

Čo zalicitujete s listom S8 HA9732 DQ753 CJ93 po dražbe: váš partner otvára 1BT (15-17) a súper pred vami zasahuje 2C (obe drahé 4+4+)? Celé rozdanie vyzeralo takto:

 

2004
Olympiáda 2004
Round Robin 8/3
Švédsko vs. Brazília

10.
S A K 9 6 3
H J 10 8 6
D K 2
C 6 5
S J 10 7 5
H K Q 5 4
D A 4
C A Q 8
[W - E] S 8
H A 9 7 3 2
D Q 7 5 3
C J 9 3
E-W Vul S Q 4 2
H
D J 10 9 8 6
C K 10 7 4 2

 


Villas-Boas
West

1 NT
Pass

Bertheau
North

2 C
2 S

Chagas
East

Pass
All Pass

Nyström
South
Pass
2 D

2 S by North

Trick
1. E
Lead
D 3
2nd 3rd 4th
Made 2 — NS +110 — Brazília +7

Podľa nášho systému reakcií má Východ na 2C pas a na 2S kontru, ktorá ukazuje krátkosť, 5+list v druhej farbe súperov a list približne invitujúcej sily. Pre Západ je potom ľahké s perfektne sfitovanou kartou doraziť na 4H i napriek známej rozlohe tromfov 4-0.

V ďalšom rozdaní mala linka, otvárajúca 1BT, opäť problém so zásahom ľahkým ako pierko:

 

2003
Bermuda Bowl 2003
Round Robin 14a/32
USA 1 vs. Egypt

11.
S 8 5
H K 10 5 4 2
D K 9 8 7 4
C J
S A Q J 4
H J 3
D Q 3 2
C K Q 9 8
[W - E] S 9 7 3
H Q 8 7 6
D A 5
C 10 7 4 3
E-W Vul S K 10 6 2
H A 9
D J 10 6
C A 6 5 2

 


Elkordy
West
1 NT¹

Rodwell
North
2 D²

Kalil
East
All Pass

Meckstroth
South
1. 1BT=15-17
2. Kára + drahá 5+5+

2 D by North

Trick
1. E
Lead
C 3
2nd 3rd 4th
Made 3 — NS +110 USA 1 +6

Toto nenápadné rozdanie ilustruje mnohé jemnosti v súťažnej dražbe v podobných situáciách pre obe strany. Tu napríklad Východ vie, že má na linke 21-23 bodov, ale nenašiel vhodnú hlášku. No, pri známej spojenej sile partnerov by to za jednu hlášku iste stálo. Všetko záleží od toho, ako E-W licitujú po zásahu súperov. Najprv predpokladajme, že kontra je trestná a 2BT lebensohl (lebensohl podrobnejšie opíšem v ďalšom pokračovaní). Východ za týchto okolností má len jednu možnosť: pasovateľné 2H. Lepšie to vychádza, ak E-W licitujú kontru ako negatívnu a 2BT ako lebensohl: v takom prípade môže Východ negatívne kontrovať a potom pasovať partnerove 2S. Celé rozdanie dobre ilustruje ťažkosti, ktoré má v súťažnej dražbe linka otvárajúca 1BT. E-W sú ďaleko od najlepších 3C, kde by zviedli s obranou tuhý boj, alebo by vyhnali súperov na 3D-1. Po prirodzenom otvorení 1C by bolo dosiahnuť 3C naopak triviálne.

Ukazuje sa, že strana, ktorá otvára dražbu 1BT, musí postup v súťažnej dražbe precizovať ešte podrobnejšie. Ak hráte na zásah trestnú kontru a 2BT lebensohl, ostáva jediné – dražiť 2H na 4-list. Partner má zvyšovať len so 4-listou podporou, ale s dublom by tiež nemal pasovať. Hlavne v tomto rozdaní, pretože vie, že farby sú nepriaznivo delené. Takže 2S a Východ z rovnakých dôvodov môže ešte zadražiť 2BT. Partneri si musia byť vedomí, že tu ide stále len o lavírovanie a nie o invity na hru. Ak E-W po zásahu dražia negatívnu kontru, Východ negatívnu kontru dá a možno očakávať podobný vývoj dražby. V reále Juh samozrejme v každom prípade bude niečo dražiť a je slušná šanca, že ho E-W na 3D nakoniec vytlačia.

Takže ako má Juh reagovať, ak Východ zadraží 2H (4+list)? Juh má k dispozícii kontru typu „ak má partner srdcia, pasuje, ak má piky, zadraží 2S (= pass or correct, P/C). Juh túto kontru dá, pretože by celkom rád zistil, či má partner piky. Západ potom pasuje (jeho partner nakoniec môže mať dlhšie srdcia a Sever piky). Sever tiež pasuje. Východ by potom samozrejme mohol zadražiť 2BT, jemnejšie je ale rekontrovať (SOS), aby zadražil 2BT až na partnerove 2S. Týmto sledom ukáže alternatívu k 2BT, a EW sa môžu konečne dopracovať na 3C.

Po informačnej kontre Východu na 2D máme na Juhu tieto možnosti: pas (= mám kára), nová farba (mám túto farbu), a SOS rekontra (výzva, aby Sever oznámil svoju druhú farbu). Táto rekontra sa hráva aj s iným významom - „mám vlastnú farbu“. Potom sa hľadá partnerova farba zadražením nasledujúcej farby. Keď už sme pritom, myslím, že tento druhý spôsob je menej vhodný. Dôvody sú dva: jednak je dobre udržovať SOS rekontru v systéme stále s rovnakým významom a nepridávať ďalší. A po druhé: SOS rekontra je efektívnejšia ak rekontrujúci má dve iné dlhé farby – keď partner ohlási tú svoju, tak nová farba vysvetlí všetko. Ak hráte rekontru s významom „mám svoju farbu“, tak ukážete len jednu farbu z dvoch. O tom ešte raz neskôr pri analýze otvorenia Multi 2D. Po informačnej kontre na 2D by Juh by teda pasoval a mal by pasovať aj súperove 2BT, pretože pri svojej sile vie, že ich súperi skoro iste padnú, zatiaľ čo 3D pri nepriaznivých rozlohách nemusia ísť.

Možno sa vám zdá, že neustále radím dvojfarebne zasahovať, a na podporu svojho názoru vyberám len rozdania, v ktorých sa to vypláca. Faktom je, že zo všetkých rozdaní, ktoré som mal v posledných 5 rokoch k dispozícii, som našiel len jediné naozaj misfitové:

 

2003
Bermuda Bowl 2003
Polofinále 6/25
Taliansko vs. Nórsko

12.
S 5 2
H J 10 9 7 6
D 4
C Q 10 4 3 2
S 9 7 6
H 8 3
D A 8 2
C K 9 8 7 5
[W - E] S A Q 10
H A Q 5 4 2
D Q J 7 6
C 6
E-W Vul S K J 8 4 3
H K
D K 10 9 5 3
C A J

 


Helgemo
West

Pass

Lauria
North
Pass
3 S

Helness
East
1 H
All Pass

Versace
South
3 C¹
1. 3C = D + S

3 S by North

Trick
1. E
Lead
S A
2nd 3rd 4th
Down 2 — EW +100 — Nórsko +2

Na štyroch stoloch v semifinále boli v najväčšom nebezpečí Taliani, ale ani tu súperi nemali dosť dobre na kontru. Východ vzal prvý zdvih a pokračoval S10-kou, ale Lauria zaimpasoval a mal 7 zdvihov. Jednoducho – dvojfarebné zásahy majú tuhý život.

Spomínal som, že nestačí len dvojfarebne zasahovať, ale treba aj definovať silu zásahov a partnerove reakcie. Nasledujúce rozdanie bolo nenápadným varovaním pre Bocchiho a Duboina:

 

2003
Bermuda Bowl 2003
Round Robin 17/3
Taliansko vs. Taipei

13.
S A 5
H K J 9 7 3
D 4
C Q 9 4 3 2
S K 8 6 4
H Q 6 4 2
D K 8 6
C A 8
[W - E] S J 10 2
H A 10 5
D A 10 5 3 2
C 7 6
E-W Vul S Q 9 7 3
H 8
D Q J 9 7
C K J 10 5

 


Chiu
West

1 D
Pass
All Pass

Bocchi
North

2 NT¹
3 H³

Yang
East

Pass
Pass

Duboin
South
Pass
3 D²
4 C
1. 2N = H + C
2. 3D = Ask for min/max
3. 3H = min 5-5

4 C by South

Trick
1. W
Lead
S 4
2nd 3rd 4th
Down 1 — EW +50 Taipei +4

Sever po zásahu s nedefinovanou silou zrejme mohol byť oveľa lepší a tak sa Juh „pre istotu“ opýtal na silu. Západ síce vyniesol zadávajúci pik, ale Duboin v druhom zdvihu neuhádol srdcia a obrana rýchlo zahrala porážajúce dve tromfové kolá. Mimochodom, Západ otvoril krátkou farbou (niektoré variácie Precisionu pripúšťajú otvorenie 1D i so singlom) a Východ naraz nemal farbu, v ktorej by sa dalo súťažiť i s jeho značnou silou. Niekedy to ale Šťastena zariadi tak, že je to netradične v prospech pasívnej linky. Na druhom stole Taipei vydražil a splnil 3C za +4 IMP.

Preslávené posledné rozdanie Majstrovstva sveta 2003 bolo hrané za dramatických okolností. USA v zápase postupne získalo značnú prevahu. Taliani ku koncu začali doťahovať (doťahovanie nebolo bez peripetií), otočili zápas a pred týmto posledným rozdaním už viedli o 11 IMP:

 

2003
Bermuda Bowl 2003
Finále 8/32
USA vs. Taliansko

14.
S 2
H A J 9 3
D K Q 10 9 8 6 5
C 5
S J 10
H 5 4 2
D A 7
C K 10 7 6 4 2
[W - E] S A 6 5 4 3
H K Q 10 8 6
D 4 2
C A
E-W Vul S K Q 9 8 7
H 7
D J 3
C Q J 9 8 3

 


Duboin
West
Pass
2 H
3 H

Rodwell
North
1 D
3 D
Pass

Bocchi
East
2 D
Pass
4 H

Meckstroth
South
Pass
Pass
All Pass

4 H by West

Trick
1. N
Lead
D Q
2nd 3rd 4th
Down 4 — NS +400 USA I +12

Ak zásah 2D znamená 5+5+ na drahých, Západ by nemal invitovať. Doplňuje 1 zdvih + niečo za CK (veľmi pochybné vo svetle toho, že Sever otvoril dražbu a Juh pasuje), a + za pikový dubl. Aj ďalšie faktory sú negatívne: jeho body sú mimo partnerových farieb, ak sa piky náhodou nedelia 3-3, malými tromfami veľa nedokáže. Po 3D Severu sa objavil ďalší negatívny faktor: dĺžka v kárach naznačuje málo kariet v aspoň jednej drahej a zvyšuje sa riziko zlého delenia. Zato v defenzíve by Západ mohol získať 2 zdvihy. 3H sa zdá byť hláška typu „ak má partner maximum, mohlo by to tam byť“. Samozrejme vôbec nie je jednoduché toto všetko uvážiť na konci dvojtýždňového najsilnejšieho svetového turnaja a neobyčajne tuhého finále. Ničmenej správny je pas – ak má partner maximum, dajú sa 3D poraziť, ak ho nemá, 3H je vopred stratený boj. 4H Východu potvrdili, že E-W majú problém s definíciou sily dvojfarebného zásahu a v ich dražbe je neistota.

V zohrávke hlavný hráč vzal DA, zahral srdce k HK, CA a malý pik. Juh vzal, zahral káro, ktoré Sever prevzal a vyniesol H9. Hlavný hráč neuhádol, dal HK, a mohol potom získať už len 2 zdvihy. Na druhom stole Lauria vydražil zlých 5D s kontrou:

 

2003
Bermuda Bowl 2003
Finále 8/32
USA vs. Taliansko

14.
S 2
H A J 9 3
D K Q 10 9 8 6 5
C 5
S J 10
H 5 4 2
D A 7
C K 10 7 6 4 2
[W - E] S A 6 5 4 3
H K Q 10 8 6
D 4 2
C A
E-W Vul S K Q 9 8 7
H 7
D J 3
C Q J 9 8 3

 


Hamman
West
Pass
2 H
3 H

Lauria
North
1 D
3 D
5 D

Soloway
East
2 D
Pass
Dbl

Versace
South
Dbl
Pass
All Pass

5 D x by North

Trick
1. E
Lead
C A
2nd 3rd 4th
Down 2 — EW +300

Na zásah 2D dal Juh kontru (nemám informácie, čo znamenala) a tá Lauriu neskôr vyprovokovala na skok 5D - možno aj po vzore istej dávnej Garozzovej partie. Aj card-play v tomto rozdaní mala svoje lepšie a horšie stránky. No, nakoniec teda Taliani Majstrovstvo sveta prehrali o srdcervúci 1 IMP. K tomuto rozdaniu sa ešte vrátime pri analýzach súťažnej dražby.

Netušené možnosti:

Dvojfarebné zásahy je možné použiť aj po partnerovom pase, keď už dražili obaja súperi, každý svoju farbu. Napríklad po dražbe 1D-pas-1H. Samozrejme, musíte byť o niečo silnejší. Sotva môžete mať bodovú prevahu. Dvojfarebným zásahom iba vyrovnávate ponuku. S rozlohou niečo ako 4-4, prípadne 5-4 dáte informačnú kontru. Čo ale so silnejšími rozlohami? Nemôžete očakávať, že partner sa bude hrnúť do uzhodňovania farby s 3-listom. S takými listami sa obvykle zasahuje 2BT, to ale tiež nemusí stačiť. Slabinou aj je, že je málokedy definovaná sila zásahu. Svedčí o tom tretie charakteristické rozdanie, ktoré zopakujem z Nových pohľadov ...II:

 

2005
PABF
Round Robin 11/2
Austrália vs. Filipíny

15.
S J 8 6 4 3 2
H 3
D
C A K J 9 8 3
S 10 9 5
H K Q 9 8 7
D Q J 9 4 2
C
[W - E] S A 7
H J 10 5 4
D A K 10 3
C 7 6 4
N-S Vul S K Q
H A 6 2
D 8 7 6 5
C Q 10 5 2

 


Chua
West

1 H
5 H
All Pass

Neill
North

2 NT
Pass

Carreon Jr
East
1 D
3 H
Pass

Klinger
South
Pass
5 C
Dbl

5 H x by West

Trick
1. N
Lead
S 8
2nd 3rd 4th
Made 5 — EW +650 — Filipíny +17

Juh si zrejme nebol istý silou a rozlohou partnerovho zásahu, nemohol vedieť ani, či a v ktorej farbe je partner krátky, a teda ani neskúsil slemové možnosti. Chce to precíznejšiu partnerskú dohodu. Nasledujúcej konvencii položil základ môj partner Jirka Kopřiva; dovolil som si ju upraviť takto:

Pre oznámenie rozlohových dvojfarebných listov máte k dispozícii 3 hlášky: cue-bidy oboch súperových farieb a 2BT. Tieto tri možnosti sú zoradené od najbližšej až po najvzdialenejšiu:

Najbližšia hláška z tejto trojice = rozloha 5-5 alebo 6 v nižšej a 5 vo vyššej farbe
Druhá najbližšia hláška z tejto trojice = 5 v nižšej, 6 v našej vyššej farbe
Najvzdialenejšia hláška z tejto trojice = rozloha 6+6+.

Sila ostáva vo vyššieuvedených intervaloch, t.j. ak je možná preferencia na 2. stupni, tak 5-7 stratových zdvihov, na 3. stupni 4-6, atď. Ak ste silnejší, adekvátne zareagujete po partnerovom výbere. Skoky v novej farbe ostávajú pre silné jednofarebné listy. Napríklad po dražbe 1H-pas-2D: 2H=5-5(6-5) a 5-7 stratových zdvihov (=LT), 2BT=5-6 a 4-6 LT, 3D=6+6+ a 4-6 LT. Podľa tohto systému teda v našom rozdaní by mal Sever dražiť 2BT (=6+6+ a 4-6 LT). Je jasné, že takto je list opísaný oveľa presnejšie. Juh teraz doplňuje tri LT (o HA sa zatiaľ nedá povedať nič) a treba invitovať slem. Po súperových 3H najlepšie cue-bidom kontroly 1. kola: 4H. Ak má Sever 6 LT, invit zamietne hláškou najbližšej svojej farby, ak má 4 LT, zadraží slem, s 3 LT veľký slem. Po srdcovom cue-bide partner doplňuje ešte aj 4-tý zdvih a Sever zadraží 6C. Ťažko povedať, čo sa stane potom; každopádne by na tom N-S boli oveľa lepšie ako v reálnom rozdaní.

Ako reaguje partner na takéto dvojfarebné zásahy? Môžeme sa dohodnúť, že 2BT a cue-bidy na 3-ťom stupni (príp. 2. stupni) sú predbežne len invitom na hru, 3BT a cue-bidy na 4. stupni invitom na slem. Ak sa dá invitovať skokom v niektorej partnerovej farbe, je to silný invit, ktorý sa pasuje len s minimom. Nasledujúce rozdanie bolo pritvrdým orieškom pre oba páry na N-S:

 

2005
PABF
Round Robin 13/2
Filipíny vs. Singapore

16.
S J
H A K Q 6 4 3
D 7
C J 10 8 4 2
S 10 9 7 5 4 2
H 10 5 2
D K J
C K 5
[W - E] S K 8
H 9 8 7
D Q 10 8 4 3
C A Q 9
N-S Vul S A Q 6 3
H J
D A 9 6 5 2
C 7 6 3

 


Liao K T
West

1 S
2 S

Quiogue J
North

2 H
All Pass

Heng A K
East
1 D
Pass

Alejandro
South
Pass
Pass

2 S by West

Trick
1. N
Lead
H A
2nd 3rd 4th
Down 1 — NS +50 — Filipíny +4

Na druhom stole vydražili N-S 5C-1. Sever by teda podľa nášho systému mal zadražiť 2S (5C+6H, 4-6 LT) a Juh doplňuje snáď 2 zdvihy (pokiaľ partner nemá v bočnej farbe dubl kráľa) Niečo je hodný aj singl srdce pre hru v trefoch. Negatívne je, že má body práve len v súperových farbách, takže radšej opatrnejšie 2BT ako cue-bid kontroly 1. kola 3D. Severu viac netreba a mal by skočiť s dobrými srdcami na 4H. Tie by mal Juh pasovať (nečakane mu narástol HJ). S minimom by mal Sever po partnerových 2BT dražiť 3C, s dobrými srdcami bez maxima 3H, atď.

Dvojfarebné skoky môžeme licitovať v rôznych ďalších situáciách, kde využijeme hlášky, ktoré sa prakticky veľmi zriedka využijú na niečo iného. Jedno rozdanie za všetky:

 

2004
1. pražská liga

17.
S 6 5 4
H Q 7 2
D K 7
C A Q 9 5 3
S 3
H K J 8 6 4
D Q J 6 5 4
C 10 7
[W - E] S A 9 2
H A 10 9 5
D A 9 8 3 2
C 4
E-W Vul S K Q J 10 8 7
H 3
D 10
C K J 8 6 2

 


West

1 H
4 H
Pass

North
1 C
Pass
Pass
Pass

East
Dbl
2 H
Pass
Dbl

South
Rdbl
3 H
4 S
All Pass

4 S x by South

Trick
1. W
Lead
D Q
2nd 3rd 4th
Made 4 — NS +590

V tomto rozdaní majú E-W slem, ktorý Západ sotva začal naznačovať hláškou 1H. No, oveľa lepšie by sa licitovalo, keby v ďalšom kole zadražil po ceste na hru 4D. Západ navyše nevyniesol tref, a 4S už nešli poraziť. Skoky po rekontre na 3.stupeň sa prakticky nevyskytujú – a ak, tak sa chápu ako preventívne s asi tak 7-listom. Tieto skoky však súperov príliš neobmedzujú – niekto z nich musí mať singl, sila listu im tým rastie a beztak dražia ďalej. Problém je v tom, že si stačili vymeniť pomerne dosť informácií, a svoje karty už len ďalej precizujú. Ak by ste súhlasili so mnou, že tieto skoky by mali byť dvojfarebné, bude to inak. Partner informačnou kontrou v zásade navrhol 2-3 iné farby (po rekontre má sotva silný variant so 16+ bodmi). Dvojfarebným skokom dosiahneme to, že súperi majú síce silu, ale nič uzhodnené, zato my máme uzhodnenú aspoň jednu farbu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou dve. Skoky na 3. stupeň by mali byť dvojfarebné, 5+5+ vo farbe skoku a nasledujúcej, cue-bid skokom oznamuje nesusedné farby. Pokiaľ ide o silu, môžeme s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať u partnera v našich farbách jednu vysokú figúru, takže sila 6-8 LT, pri podobnom skoku na 4. stupeň pod hrou 5-7 LT. V tomto rozdaní by teda podľa toho Západ skočil na 3D, po pase Severu Východ na 4H, a Juh by zadražil svoje piky. Aj Východ aj Západ majú ešte rezervy, a zvlášť Východ by mal s masívnou zhodou v dvoch farbách dražiť ďalej na 5D. Toto rozdanie by fakticky malo byť odstrašujúcim príkladom 2. Partneri si neukázali zhodu v druhej farbe, a výsledok podľa toho aj vyzeral.

RESUMÉ

Pri rozoberaní dvojfarebných zásahov sa málo hovorilo o bodoch. Vlastne len po otvorení 1BT. Pri rozlohových listoch hrajú hlavnú úlohu doplnky do farieb a zhody. Význam bodov ďaleko zaostáva. V rozdaní 15 majú N-S slem na 20 bodov, v odstrašujúcom príklade 2 na 19, (tento je, pravda, dosť náhodný). Ak počítate len body, pri rozlohových rozdaniach sa ďaleko nedostanete.

Možno si myslíte, že som povyberal rozdania, v ktorých je dobre oznamovať v súťažnej dražbe druhú alebo obe farby. A zatajil som tie, kde bolo úžasne výhodné druhú farbu tajiť. Nie je to tak. Preanalyzoval som vyše 200 zápasov z posledných 5 rokov. Zápasy boli niektoré na 8, niektoré na 20 rozdaní, väčšinou na 16. Nech je priemer 15, takže vyše 3000 rozdaní. Z nich som vybral tie, kde po otvorení na 1.-3. stupni mohol ďalší hráč zasiahnuť, alebo aj zasiahol dvojfarebne. Plus tie, kde mohol dvojfarebne zasiahnuť 4-tý hráč po otvorení súpera jednou farbou a odpovedi druhou farbou. Zostalo 54 rozdaní. Tajiť druhú farbu v súťažnej dražbe nebolo výhodné ani raz. Kto neverí, môže vo svojich rozdaniach skúšať tajiť. Raz také rozdanie príde. Bude to jeho osobný triumf na poli preplnenom partnerskou spoluprácou.

V ďalších pokračovaniach sa pokúsim odpovedať na tieto problémy:

Ako dražíte po vašom otvorení a bloku súperov?
Ako obecne dražíte v súťažnej dražbe vysoko a nízko úrovňovej?

Anatol FILIP 5-feb-2006. Písané pre Bridž Klub.

 

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť