Home EdoWell Príbeh prezentácie výsledkov VCK2015
Príbeh prezentácie výsledkov VCK2015 Tlačiť E-mail
Utorok, 02 Jún 2015 22:12
Prezentacia vysledkov VCK

Párová súťaž VC Košice sa hrala 10.mája 2015, na výsledky je teda už dosť neskoro. Ponúkam ale "nový" spôsob výpočtu, pre tento spôsob podania výsledkov sa u nás vžil názov prezentácia.

Aké sú výhody prezentácie?

Prezentácie majú pre účastníkov súťaže jednu veľkú výhodu. Tou je prepojenosť, niekedy nazývaná aj interaktivita všetkých informácií na jednej obrazovke. Začínate od celkového poradia, ale môžete prejsť do privátnych zápisových lístkov ľubovoľného hráča alebo do frekvencií jednotlivých rozdaní, pričom zároveň samozrejme vidíte aj samotné rozdanie. Po tomto okruhu môžete pobehovať do nekonečna a tak získate výborný a pohodlný prehľad o vašej hre. Teda ak máte záujem o takéto informácie. Ale mali by ste mať, lebo takáto ponuka výsledkov môže pozitívne ovplyvniť hernú úroveň. Nie je teda otázka len prezentačná, ale zasahuje aj do oblasti individuálneho rozvoja hráčov.

Ako sa počítajú výsledky

Teraz trochu všeobecnejšie a trochu zjednodušene na tému výpočtov výsledkov a teda aj k tomu, ako táto prezentácia vznikla. Ak na súťaži používate bridgematy, tak tieto ešte výsledky súťaže nespočítajú. Od nich dostanete len elektronický ekvivalent klasických zápisových lístkov. A podobne ako pri týchto lístkoch musíte poradie spočítať nejakým nadstavbovým programom (alebo ručne, ale to teraz radšej neuvažujme). K tomu musíte zlúčiť informácie z rôznych zdrojov v rôznych formátoch. Bridgematy poskytujú svoje informácie v tvare databázy Microsoft Accces. Prekvapilo ma, že tieto výsledky obsahujú len zápis výsledku, ale nie jeho hodnotu. Takže si musíte urobiť aj program, ktorý spočíta všetky možné hodnoty výsledkov od pasu až 2piky s rekontrou plus štyri v druhej. Potrebujete ale aj ďalšie informácie. Mená hráčov alebo rozhodnutia rozhodcu ohľadom úpravy výsledkov či penalizácie sú v textových alebo excelovských súboroch. Rozdania dodá miešačka tiež v nejakom definovanom tvare (je ich neúrekom, napríklad pbn, dup, kbl), ktorý musíte prekódovať do vhodného grafického výstupu. Musíte si nejako zorganizovať pohyb dát, ak ide o viac kolovú súťaž. Potom môžete začať počítať poradie. Otopujete si rozdania, frekvencie si odložíte, spočítate výsledky jedného kola, prípadne upravíte podľa penalizácií a podobne, spočítate ďalšie kolá a napokon máte celkový výsledok. Celkom makačka.

Ak máte celkový výsledok, tak tento výsledok teraz prezentujete. Môžete ponúknuť výsledky, v ktorých jednotlivé elementy nie sú prepojené a užívateľ potom listuje v niekoľkých textových súboroch, pričom ku niektorým z nich mu prístup ešte sťažíte tým, že ich skomprimujete do jedného balíčka (môžete si byť pritom istý, že nejeden hráč si s tým nevie poradiť). Alebo ich prepojíte tak, že užívateľ žiadne takéto veci nemusí riešiť a náhľad do výsledkov, ale aj do histórie súťaže má jednoduchší a oveľa pútavejší. Samozrejme, aj to prepojenie treba naprogramovať. Ďalšia slušná robota, hlavne pri hľadaní celkového výzoru, lebo ten sám z neba nepadne, aj keď už nie taká komplikovaná ako výpočet výsledkov.

Prečo táto prezentácia a teraz?

Prezentáciu VCK2015 som sa rozhodol robiť preto, lebo som chcel mať k dispozícii skupinu údajov, ktorá by overila názor, že nasadenie na súťaži bolo veľmi nevyrovnané. Oveľa podstatnejšie je však to, že som chcel po troch rokoch znovu vytvoriť tlak na to, aby boli výsledky súťaží boli prezentované takýmto spôsobom a nie tak, ako sú hráčom ponúkané v súčastnosti. Neprepojenosť jednotlivých častí výsledkov je neúnosná a spolu so spôsobom ich uverejňovania metodikou hádzania výsledkov na kopu je opovrhnutím možnosťami počítačov. Na zmenu nie je vyvíjaný žiadny tlak. Ústredie ČBS alebo predsedníctvo SBZ je spokojné s tým, čo má teraz, organizátori súťaží rovnako. Konkurencia medzi rozhodcami neexistuje, na to je ich málo a aspoň tí traja, ktorých ja poznám, tvoria čosi ako sektu a v riadiacich orgánoch požívajú mýtus nedotknuteľnosti (za túto vetu asi dostanem po ušiach :)). To samozrejme neznamená, že mimo súťaží - kde naozaj majú roboty dostatok, viď trebárs môj starší článok na túto tému na programoch nepracujú. Viem, že pracujú, ale výsledok nie je dostatočný. Pred spomínanými necelými troma rokmi som sa pokúsil situáciu ohľadom prezentácií zmeniť, Tibor Menyhért a ja sme vytvorili každý vlastnú prezentáciu napojenú na vlastný výpočet výsledkov. Projekt však nebol dokončený, príslušné moduly sa nepoužívajú. Dôvodov bolo viac, ale domnievam sa, že dnes viem, kde bola hlavná chyba. Chybou je názor, že jeden človek môže zvládnuť popri iných povinnostiach aj tvorbu celého programového systému: obsluhu bridgematov, výpočtový program, prezentačný program a ešte aj nejakú databázu pre uverejňovanie výsledkov. Riešením je oddeliť jednotlivé etapy a na riešení spolupracovať. Preto som ponúkol a aj teraz ponúkam (bezplatne, bez copyrightu) vytvorenie prezentačnej časti pre párové súťaže (neskôr by sa dalo uvažovať aj o súťaži družstiev) a ak by sme vedeli definovať výmenu dát medzi výpočtovou časťou programu a touto prezentačnou, tak by mohla byť rutinne používaná už tohto roku.

Toľko všeobecne. Teraz ku tejto prezentácii. Vyššie spomínané súbory potrebné pre výpočet výsledkov spolu s viacerými inými potrebnými informáciami mi ochotne poskytol Dušan Šľachta.Dušanovi som pritom povedal, že mojím cieľom nie je kontrola vypočítaných výsledkov, ale on poznamenal, že aj tak sa to bude hodiť. Boli to istým spôsobom predvídavé slová. Prezentácia totiž dala nečakane iné výsledky ako sú oficiálne výsledky. Rozdiely neboli veľké, zmena bola len u niektorých párov a tie sa posunuli o jedno, prípadne dve miesta.

Prečo sa to stalo?

Pes bol zakopaný v otopovaní rozdania č.4 z prvého kola. Otopovanie použité pri výpočte oficiálnych výsledkov nájdete tu: http://tinyurl.com/o52l3ga (pre lepšiu názornosť je toto otopovanie uvedené tiež prezentačnou formou). Zdrojom chyby je riadok číslo 9. Takýto riadok bridgematy vyprodukujú, keď identifikujú situáciu, že rozdanie sa nehralo. Toto rozdanie sa na jednom stole naozaj nehralo a nehrali ho páry číslo 29 a 15. Dôvod nepoznám a nie je ani podstatný, dôležité však je, že rozhodca rozhodol, že pár číslo 29 dostane 60 percent topu a pár číslo 15 dostane 40 percent topu. Takýto príkaz sa programu zadáva osobitne, pričom sa zadáva kolo, kto to rozdanie dal, koľko percent dostane, proste sa ten riadok číslo 9 takto identifikuje, potom sa z topovania vyradí a celé rozdanie sa otopuje bez neho. Tento proces však neprebehol, lebo do príkazu sa vlúdila chyba, miesto páru č.15 bolo zadané číslo 41. Program potom riadok č.9 nevyradil a pridelil zaň majstrovské body podľa jeho pozície medzi ostatnými výsledkami. A teraz pozor: naozaj náhodnou zhodou okolností to bolo 60 percent pre pár 29 a 40 percent pre pár č.15. Táto náhoda odhalenie chyby v rámci oficiálnych výsledkov dosť znemožnila, aj keď zabudovaná formálna kontrola príkazu rozhodcu by chybu odhalila. Aha, pýtate sa aká chyba? Veď uvedený pár dostal body v správnej výške, takže by malo byť všetko v poriadku.

Topovanie neodohratých rozdaní

Problém je v tom, že ak niektorý pár neodohrá rozdanie, tak sa princíp topovania celého rozdania pomerne zásadne zmení. A táto zmena prinesie ten efekt, že sa zmenia body pridelené za ostatné výsledky. Nebudem popisovať metódu výpočtu, ukážem len výsledný efekt pri použití tzv. klasickej metódy a pri použití modernej, tzv. Neubergovej metódy. Klasická metóda sa dnes používa len pri ručnom výpočte - lebo spočítať ručne Neuberga nie je vôbec jednoduché, ale ináč sa používa temer výlučne Neubergova metóda.Použitie Neubergovej metody môžete identifikovať aj tak, že vo výsledkoch sa vyskytnú temer nevyhnutne aj desatinné čisla. V kontrolných výsledkoch od Dušana takéto čisla neboli (ani nemohli byť, lebo viď vyššie, rozdanie sa neprepočítalo), takže som sa "múdro" domnieval, že rozdanie bolo spočítané klasickou metódou, kde sa desatinky neobjavujú.

Takže nezohrané rozdanie som si najprv spočítal klasicky: http://tinyurl.com/o6dyzsn. Neskôr, po upozornení od Dušana, že jeho program nepoužíva zastaralé klasické topovanie som do programu doplnil údaje prevzaté od Dušana, ktorý medzičasom rozdanie spočítal cez Neubergovu metódu: http://tinyurl.com/qglx22e. Samozrejme, keďže obe topovania sa odlišujú od predtým uvedeného topovania v oficiálnych výsledkoch, tak aj obe topovania poskytli iné výsledky, pritom tzv. klasické topovanie vyprodukovalo viac rozdielov, lebo toto topovanie obsahuje väčšie rozdiely oproti topovaniu použitému pri výpočte oficiálnych výsledkov. Správne vypočítané výsledky by teda mali byť tieto:http://tinyurl.com/o6ntx4r. Zároveň je to aj tá spomínaná prezentácia :)

Zmena oficiálnych výsledkov.

Správne vypočítané výsledky prinášajú z hľadiska mňa a môjho partnera, Jura Kvočka, jednu dosť dôležitú zmenu. Podľa oficiálnych výsledkov sme obsadili delené tretie miesto. Podľa dodatočne vypočítaných výsledkov sme klesli na štvrté miesto. Dušana som žiadal o zmenu oficiálnych výsledkov, ale tu som v dlhšej diskusii tvrdo narazil, aj keď som žiadal o zmenu v náš neprospech (to ináč nie je relevantné). Lehota na zmenu výsledkov uplynula, výsledky nemožno meniť donekonečna, rozhodca a jeho prípadné chyby sú súčasť hry, atď, tak nejako znel nesúhlas oponujúci môjmu názoru. Mienil som záležitosť predložiť klasifikačnej komisii, ktorá je garantom udeľovania majstrovských bodov, ale potom som si uvedomil, že vlastne nie som oprávnená osoba. A tak som sa tohto asi nie dobrého nápadu vzdal a o situácii informoval organizátora s tým, že je jeho a rozhodcovou vecou ako to vyriešia.

Teraz obecne na tému prípadnej zmeny oficiálnych výsledkov. Predstavme si povedzme situáciu, že je k dispozícii alternatívny a kompletný model výpočtu výsledkov a je chuť ho použiť. Takže sa od rozhodcu získajú potrebné údaje a súťaž sa spočíta. To samozrejme nejde urobiť do 30 minút po súťaži, lebo majiteľ alternatívneho modelu to asi nebude robiť hneď po súťaži a na mieste, ale v kľude doma. A keď vyjdú iné výsledky, tak to ešte neznamená, že chybné sú výsledky rozhodcu a správne tieto. Stojí pred úlohou nájsť dôvod, prečo sú výsledky rôzne, proste musí svoju vec dokázať. Je nepredstaviteľné, aby takéto niečo niekto dokázal za 30 minút. Preto je v niektorých zväzoch zvykom dať viac lehôt na opravu výsledkov a tie lehoty platia pre rôzne zdroje chýb. Lehota na opravu suverénne najčastejšieho zdroja chýb, chybne zadaných údajov hráčmi do bridgematu, vo výške 30 minút je prísna, ale správna, nakoľko organizátor musí vyhlásiť výsledky a odovzdať odmeny v primeranom čase po skončení súťaže, lebo ináč sa mu hráči rozpŕchnu domov. Ale pre zmenu výsledkov spôsobenú chybami vo výpočtovom programe a v dátach s ním spojených, by mala existovať druhá, dlhšia lehota. Jedna lehota nepostačuje, jedna lehota môže viesť napríklad k tomu, že niekto pár hodín po súťaži nájde chybu a z výsledkami nejde pohnúť, čo nie je prijateľné riešenie.

Záverom

Situácia okolo výsledkov VCK je akýmsi nechceným a určite bočným produktom môjho snaženia okolo prezentácie. Ak však už takéto niečo vzniklo, tak som túto situáciu musel podrobne popísať, ak som chcel prezentáciu VCK uverejniť a to som chcel, lebo však preto som ju robil a robil som ju preto, aby som zistil názory iných na takýto spôsob zverejnenia výsledkov a či je o takýto spôsob medzi českými a slovenskými hráčmi vlastne záujem a či sa neženiem za nejakou chimérou, o ktorú mimo mňa nemá nik záujem. Touto predlhou vetou končím a poteším sa, ak sa dozviem Váš názor napríklad v komentári ku tomuto textu.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť