Home Blue Team Blue Team - Pietro Forquet
Blue Team - Pietro Forquet | Tlačiť |  E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 00:00

Pietro Forquet (1925) spolu s Benitom Garozzom a Giorgiom Belladonnom patrí do trojice najslávnejších hráčov Blue Teamu. Forquet sa preslávil nielen skvelou technikou, neomylnou a zároveň konzervatívnou licitáciou, obetavosťou v prospech družstva, ale aj tým, že hral veľmi vyvážene a prakticky bez chýb. Mnoho špičkových hráčov vtedajšieho obdobia bolo názoru, že v jeho hre niet žiadnych slabín a že je najlepším hráčom bridžovej histórie. Priblížme si teraz v niekoľkých rozdaniach hru tohto ďalšieho velikána Blue Teamu. Na úvod jedno relatívne jednoduchšie rozdanie:


Forquet vyniesol K a jeho partner dodal povzbudzujúcu 7, takže Forquet pokračoval 10, ktorú hlavný hráč prebil pikovou trojkou. Následne prešiel na stôl srdcovou figúrou a zahral J, ktorého v ruke prepustil.

Ako budete brániť?

Jednou možnosťou je zobrať dámou a zahrať druhé kolo srdcí. Následne, po zobratí zdvihu na A pokračovať tretím kolom srdcí a dať partnerovi prebitok, pokiaľ mal hlavný hráč 5list srdcový, čo by mohlo vyplývať z jeho licitácie. Táto idea má však základný nedostatok: Garozzo zahral v prvom kole srdcí dvojku, čo ukazuje, že má 3list srdcový.

Preto Forquet musel hľadať iné cesty na porazenie záväzku. Z licitácie vyplýva, že hlavný hráč má dva až tri trefy. Z licitácie je zároveň zrejme, že má v trefoch 2 vysoké figúry. Ak má v trefoch AK, tak mu nikto nemôže zabrániť v splnení záväzku. Ale ak má AQ...

Tu je kompletné rozdanie:

Forquet zobral pikového dolníka esom a zahral opäť káro. Hlavný hráč káro samozrejme prebil a prešiel na stôl srdcom. Teraz môže zahrať jeden z dvoch ponúkajúcich sa impasov: pikový na dámu alebo trefový na kráľa. Samozrejme zvolil impas, ktorý sa podaril už predtým, čiže pikový. Forquet teraz zobral zdvih dámou a samozrejme nezahral tref, takže hlavný hráč, ktorý už nemá ďalší prechod na stôl, musel vydať zdvih v trefoch a raz padol.

Ak by Forquet nepoužil tento trik a zobral by prvý pikový zdvih dámou, tak by hlavný hráč nepochybne využil svoj druhý srdcový vstup na stôl na zahranie trefového inmpasu a záväzok by splnil.

Pozrime sa teraz na výrazne zložitejšie, ale zároveň prinajmenej rovnako efektné rozdanie, ktoré Forquet odohral v roku 1967 v rámci talianskych majstrovstiev:

Výnos piková dáma, East odhodil 5. Hlavný hráč má síce 8 zdvihov zhora, ale nádej na deviaty zdvih je výrazne malá a deviaty zdvih možno získať len z núteného výnosu. Forquet zobral výnos esom a zahral malý tref. West vzal zdvih J a pokračoval Q, na ktorú tiež zobral zdvih. Keď West aj potom zahral tref a to K (najlepšia obrana), tak Forquet zobral tento zdvih esom a urobil si malú rekapituláciu rozdania.

Forquet vedel, ze West má 5 pikov a 3 trefy. Ak jeho zvyšné karty sú 3 srdcia a 2 kára, tak môže tieto karty stiahnuť a zahrať z ruky malý pik, čím donúti West, aby v koncovke musel opäť zahrať pik a venovať mu potrebný deviaty zdvih. Preto Forquet pokračoval A a K. Na kráľa West zahodil pik. Iná ako predpokladaná rozloha pôvodný Forquetov plán zničila.

Ako budete pokračovať?

Tu je celé rozdanie: Po zahratí srdcového kráľa vznikla táto pozícia:

Forquet v tejto chvíli vedel, že West má 3 piky a zvyšok sú alebo štyri kára alebo tri kára a jeden tref.

Za tejto situácie existuje zohrávka, ktorá garantuje splnenie záväzku.

Aká je to zohrávka?

Forquet pokračoval 7, zo stola zahodil káro. West zahral káro, ktoré hlavný hráč zobral na stole kráľom a zahral srdce. West bol pri tomto zdvihu v nasledujúcej pozícii:

Aby West mal dostatočné držanie pikovej farby, tak zahodil v tomto zdvihu káro. To však obranu nezachránilo, lebo Forquet pokračoval károvým esom. Týmto zahraním je dokončené izolovanie pikovej farby v ruke Westu, ktorému takto zostala len pikové karty a po zahratí malého piku z roku hlavného hráča síce zoberie jeden pikový zdvih, ale ďalší musí venovať hlavnému hráčovi.

Táto card play technika sa nazýva striptease coup. Obrana je totiž v rámci tzv. striptízu postupne zbavovaná tých kariet, ktoré priamo alebo nepriamo ochraňujú jej dôležitejšiu farbu alebo hodnoty dôležitejšej farby. Na dokončený striptíz potom naväzuje niektorá iná technika, napríklad v tomto prípade hra na nútený výnos. Hra na nútený výnos je častým doplnkom striptease coupu. Túto techniku samozrejme hráči Blue Teamu dobre ovládali a my si ju ukážeme neskôr aj v podaní Garozza a Belladonnu, aby bolo vidieť, aký má pomerne široký záber uplatnenia.

Posledné rozdanie je prekvapujúce z rôznych hľadísk. Prekvapenie spočíva v tom, že hráči Blue Teamu v tomto rozdaní na jednom stole porazia "neporaziteľné" 3NT a na druhom stole pre zmenu v tom istom rozdaní splnia "nesplniteľný" slem. Rozdanie pochádza z talianskych majstrovstiev v roku 1965.

Forquet vyniesol 5, nasledovali 3-8-K. Hlavný hráč pokračoval károvým esom a károm.

Ako budete brániť?

Tu je celé rozdanie:

Srdcová osmička partnera zahraná v prvom zdvihu ukazuje, že hlavný hráč má srdciach KQ7. Na porazenie záväzku je preto nutné, aby East podohral srdcia predtým ako hlavný hráč stiahne svoje kárové zdvihy, ktoré spolu s kontrolami v iných farbách budú dostačujúce na splnenie záväzku. Lenže z bodovej bilancie po otvorení 2NT vyplýva, že Garozzo nemá potrebný vstup, ktorý by mu umožnil podohratie srdcovej zádrže u hlavného hráča.

Jedinou šancou je nájsť u partnera tretieho kárového dolníka. Potom si už pozornejší čitateľ tohto seriálu možno spomenie na článok o troch z najkrajších rozdaní Blue Teamu a nájde riešenie. Áno, riešením je odblokovať károvú farbu pridaním kárového kráľa pod kárové eso.

Toto odblokovanie vytvorilo šancu na kárový vstup do roku Eastu. To však nestačilo. Hlavný hráč má stále šancu na splnenie a obrana musela byť veľmi ostražitá, aby splneniu záväzku zabránila.

Hlavný hráč sa totiž po zdvihu na károvú dámu pokúsil získať chýbajúce zdvihy na splnenie v trefovej farbe. Potrebuje získať 3 trefové zdvihy a musí skúsiť manévrovať tak, aby potrebný trefový zdvih pre vypracovanie farby vydal Westu a nie Eastu.

Hlavný hráč preto zahral tref zo stola. Ak by teraz Garozzo zahral 8, tak by South zahral malý tref a donútil by West zobrať príslušný zdvih. Lenže Garozzo zahral desiatku, takže hlavný hráč zahral eso a Forquet sa zbavil 'nebezpečnej' Q, na ktorú by v opačnom prípade bol nútený v druhom trefovom kole zobrať zdvih. South prešiel na stôl pikovým esom a opäť zopakoval pokus o prepustenie zdvihu trefovej farbe. Zahral malý tref. Ak by Garozzo pridal osmičku, tak hlavný hráč by v ruke prepustil a Forquet by musel zaobrať zdvih na deviatku. lenže Garozzo zahral desiatku, takže hlavný hráč musel zobrať zdvih kráľom. teraz mu zostala už len posledná šanca a to, že Forquet mal pôvodne 3 trefy, čiže že u neho je trefová osma. Tretie kolo trefov však zobral Garozzo, stiahol kárového dolníka a zahral srdce. Mínus tri !

Na druhom stole tento úspech Blue Teamu potvrdili nám už známy D'Alelio a Pabis-Ticci vylicitovaním a splnením kárového slemu. Licitáciu tentoraz vynecháme, nieto čo chválit :) a pripomeňme si radšej celé rozdanie:

6kár sa hralo z pozície Northu a East vyniesol J. Po tomto pre hlavného hráča šťastnom výnose Pabis-Ticci zahral 3 kolá pikov a zahodil z ruky srdce. Nasledoval srdcový kráľ, eso a prebitok. Teraz kárové eso a káro. West vzal zdvih na kráľa a zahral srdce ku dáme na stole, pričom hlavný hráč zahodil stratový tref. Potom prebil srdce do ruky a stiahol károvú dámu. Vznikla nasledujúca pozícia:

Ako vidieť, ku splneniu záväzku už stačí, aby držanie čiernych farieb mal vynášajúci East a potom sa po zahratí posledného tromfu ocitne v jednoduchom skvíze. Tak sa samozrejme aj stalo.

Posledné rozdanie dobre ilustruje, na čom bola opretá technická prevaha Blue Teamu. Technika bridžovej hry je opretá na viacerých faktoroch, ale za kľúčové z nich pokladám nasledúce:

  • schopnosť bez chýb a plynule riešiť kartové kombinácie
  • schopnosť správne naplánovať zohrávku z hľadiska jej časovania a prechodov
  • ovládať rôzne 'nadstavbové' techniku ako hru na nútený výnos, skvízy, prípadne špeciálne coupy
  • vedieť vytvoriť alternatívnu pozíciu oproti realite a tak zviesť hlavného hráča na chybnú cestu

PS. Fanúšikov Blue Teamu si dovolím upozorniť na rozhovor s Pietrom Forquetom, uverejneným na stránke Neapolitan Clubu.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť