Ďalšia podvodnícka aféra a to na úplnom bridžovom vrchole Tlačiť
Utorok, 25 August 2015 13:02
V minulom roku vyhralo družstvo Schwartz v zložení Richard Schwartz (sponzor, USA), Allan Graves(USA), Lotan Fisher(Izrael), Ron Schwartz(Izrael), Boye Brogeland(Nórsko) a Espen Lindqvist (Nórsko) vysoko prestižnu súťaž Spingold. To isté družstvo dokázalo vyhrať aj druhú prestížnu americkú súťaž: Reisinger Cup.

Dnes člen toho družstva, Boy Brogeland, oznámil, že štyria členovia tohoto družstva Richard Schwartz (USA), Allan Graves(USA), Boye Brogeland(Nórsko) a Espen Lindqvist (Nórsko) ponúkli, že sa vzdajú titulov získaných v rokoch 2014 a 2015 spolu s Lotanom Fischerom a Ronom Schwartzom. K tomu pridal nasledovné zdôvodnenie:
"Ak máte podvodníkov vo Vašom družstve, tak by ste mali prísť o všetky majstrovské body a tituly, ktoré ste vyhrali spolu. Družstvo Schwartz (Richie Schwartz, Allan Graves, Espen Lindqvist a Boya Brogeland) sa preto rozhodlo vzdať Spingold trofeje, Reisinger trofeje a výhry v Jacoby Swiss, ktoré "vyhrali" v roku 2014 a 2015. Veríme v čistú hru bez podvodov a milujeme bridž."

Niekoľko dodatočných informácií:
  1. Situáciu robí ešte pikantnejšou dianie na tohtoročnom Spingolde 2015. Izraelský pár Fischer- Schwartz hral tohto roku v družstve Cayne a súťaž vyhral. Vo štvrťfinále sa družstvo Schwartz stretlo s družstvom Cayne, zápas skončil výhrou družstva Schwartz o jeden imp, ale po veľmi otáznom proteste družstva Cayne inicializovanom práve týmto párom, sa výsledok otočil o jeden imp pre družstvo Cayne.
  2. Izraelský pár hráva v dvoch sponzorovaných družstvách. "Väčšie" súťaže za družstvo Cayne, "menšie" súťaže - alebo také, ktoré družstvo Cayne nehrá, hraje za družstvo Vitas litevského multimilionára Vytautas ‘Vitas’ Vainikonisa a toto družstvo zaknihovalo viacero úspechov.
  3. Izraelský pár sa v máji prekvapujúco vzdal možnosti reprezentovať na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Indii.
Úspechy páru Lotan Fisher a Ron Schwartz.
Tento pár je v súčastnosti pokladaný za jeden z najsilnejších na svete a patrí nepochybne do prvej desiatky. Medzi hlavné úspechy možno pokladať víťazstvo na open ME družstiev, transnacional ME, spomínaný Spingold, Reisinger, Cavendish družstvá a páry. Tieto a množstvo iných úspešných výsledkov robia z tohto páru možno najúspešnejší pár posledných piatich rokov.Poznámka: obaja hráči často hrajú aj na BBO, príslušné nicky bývajú TheNapster a Ron_sc2002.

Predchádzajúce podozrenia.
Medzi časťou svetovej špičky, hlavne medzi škandinávskymi a americkými hráčmi, sa už dlhší čas hovorí o rôznych rozdaniach, v ktorých tento pár získal výborný výsledok, pričom sa nedalo dopracovať sa ku takémuto výsledku podľa mienky týchto hráčov normálnou logickou cestou, ale to vyžadovalo nejaké dodatočné informácie. Dobrým príkladom je možno toto rozdanie. Na dotyčnej súťaži podal známy švédsky internacionálny pár Upmark - Nystrom protest proti tejto licitácii, situácia bola rozoberaná aj na serveri bridgewinners, kde sa k nej vyjadrili obe strany.

Čo k tomu dodať?
Boy Brogeland neuviedol žiaden dôkaz o podvodoch izraelského páru. Je však zároveň zrejmé, že všetci štyria hráči sú presvedčení o tom, že dotyčný pár dlhodobe podvádza. Možno pokladať za pravdepodobné, že toto presvedčenie v družstve postupne vznikalo, zároveň silnelo a istým spôsobom sa definitívne upevnilo dianím spojeným s tohtoročným Spingoldom. Presvedčenie týchto hráčov musí byť v podstate 100%, lebo ináč by nedosiahli medzi sebou vnútornú zhodu pri svojom konaní a nevzdali by sa takých významných úspechov. Zdá sa, že to hráči považovali za potrebné urobiť aj preto, aby upozornili iných a iné družstvá na to, že bridž by mal byť hraný bez podozrení a že hráči, na ktorých takéto podozrenie padá, by mali byť v akejsi karanténe dovtedy, kým sa neočistia. Takíto hráči by teda nemali byť terčom licitovania sponzorov a sponzori by si mali byť vedomí, že ich peniaze môžu prispievať aj k tomu, že hráčov lákajú ku nečistým spôsobom. Nech sú však ich motívy akokoľvek silné, aj tak takéto obvinenie by nemalo byť vznesené bez akýchkoľvek dôkazov.
Druhou časťou mince je skutočnosť, že ak neexistujú potrebné dôkazy o podvodoch, ak je presvedčenie družstva Schwartz opreté hlavne na pocitoch a tieto pocity po tohtoročnom Spingolde mohli logicky zosilnieť, tak je celkom ľahko možné, že a. dotyčný pár je nevinný alebo b. jeho vinu mu nemožno dokázať.

Bude určite zaujímavé sledovať ako sa táto kauza bude ďalej vyvíjať.