Garozzo, súlad teórie a praxe Tlačiť
Streda, 16 Október 2013 18:26
Rozdanie z BBO.Nick Silaffu je Benito Garozzo.

A k nemu teória v podaní Garozza, tzv. Bols Tip, samo o sebe dobré čítanie.