Výsledky internetových cs majstrovstiev družstiev

Kompletné výsledky vrátane finále
Bridge Base Team01 Team02 Team03 Team04 Team05 Team06 Team07 Team08 Team09 Team10 Spolu Spolu Počet   Pora-
Online - APEL BK Herold CB DAHLIA Habra Chaos Košice Lozorno Michal.. bye VP Imp zápasov Priemer die
APEL   23,0 10,0 9,0 24,0 22,0 11,0 14,0 22,0 18,0 153,0 72,0 9 17,0 3
BK Herold 7,0   0,0 0,0 1,0 8,0 17,0 10,0 9,0 18,0 70,0 -402,0 9 7,8 9
CB 20,0 25,0   16,0 4,0 11,0 13,0 17,0 25,0 18,0 149,0 110,0 9 16,6 5
DAHLIA 20,0 25,0 14,0   25,0 22,0 17,0 12,0 25,0 18,0 178,0 272,0 9 19,8 1
Habra 6,0 25,0 25,0 4,0   12,0 25,0 14,0 25,0 18,0 154,0 146,0 9 17,1 2
Chaos 8,0 22,0 19,0 8,0 18,0   5,0 12,0 25,0 18,0 135,0 22,0 9 15,0 7
Košice 19,0 13,0 17,0 13,0 5,0 25,0   19,0 17,0 18,0 146,0 42,0 9 16,2 6
Lozorno 16,0 20,0 13,0 18,0 16,0 18,0 11,0   21,0 18,0 151,0 62,0 9 16,8 4
Michalovce 8,0 21,0 2,0 5,0 0,0 0,0 13,0 9,0   18,0 76,0 -324,0 9 8,4 8
                               
                               
      finále1 finále2 finále3 finále4 spolu                
    DAHLIA 42 49 42 24 157                
    Habra 12 6 1 3 22                

Aktualizováno: 1. 3. 2007