kliknutím sa vrátite na  stránku bridgebase
Doplnky, pripomienky, perličky, atď..
Poznámky ku finále